Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
2013-06-28
            Kleszczewo, dnia 28 czerwca 2013 r.   WÓJT GMINY KLESZCZEWO informuje o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na  realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych - organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kleszczewo w 2013 r.  W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.  Na podstawie dokonanej analizy dotacja została przyznana:   STOWARZYSZENIU „POMAGAM” ul. POZNAŃSKA 5 63-005 KLESZCZEWO  w...
> Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Tulce
2013-06-28
WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO  63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie tel. (061) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184 ogłasza   U s t n y   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y    n a   s p r z e d a ż n i e r u c h o m o ś c i  Nieruchomość położona w miejscowości  Tulce, zapisana w księdze wieczystej PO1D/00017705/6, stanowiąca działkę o nr geodez. 145/3, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą:   ...
> Materiały na 650-lecie miejscowości Tulce.
2013-06-18
W związku z przypadającą w tym roku rocznicą 650-lecia miejscowości Tulce, apelujemy do mieszkańców gminy o przekazanie pracownikom Urzędu Gminy (pok. nr 3) posiadanych fotografii, bądź innych materiałów archiwalnych, przedstawiających Tulce sprzed lat. Wszystkie dostarczone dokumenty zostaną zwrócone  właścicielom.
> Arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2013/2014 zatwierdzone
2013-06-18
Dyrektorzy szkół Gminy Kleszczewo, mimo pełnego zaangażowania w zakończenie bieżącego roku szkolnego przygotowują już swoje placówki do pracy w roku szkolnym 2013/2014. Do 30 kwietnia 2013 r. byli oni zobowiązani przygotować i przedłożyć Wójtowi  Gminy Kleszczewo, który sprawuje nadzór na działalnością szkół w zakresie finansowym i administracyjnym, arkusze organizacyjne szkół – dokumenty będące podstawą  do organizacji pracy całej szkoły od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Są w nim zawarte wszystkie dane dotyczące ...
> Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
2013-06-18
17 czerwca 2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kleszczewo, którego gościem był Romuald Buczkowski Kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Powiecie Poznańskim. Delegat WODR przedstawił temat prowadzonego doradztwa rolniczego, które obejmuje działania w obszarze rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, rynku rolnego oraz wiejskiego gospodarstwa domowego. Wszystkim uprawnionym przypominamy, że 25 czerwca 2013 r. upływa termin składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia...
Strona:[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]   [238]   [239]   [240]   [241]   [242]   [243]   [244]   [245]