Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Dofinansowanie na inwentaryzację azbestu z Ministerstwa Gospodarki
2013-05-14
Uprzejmie informuję, że Gmina Kleszczewo otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest”. Inwentaryzację przeprowadzi firma Ekolog z Poznania. W związku z tym zwracamy się do wszystkich mieszkańców o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji na swoich nieruchomościach oraz udzielenie wszelkich niezbędnych informacji pracownikom firmy Ekolog. Pracownicy będą posiadali pisemne upoważnienie z Urzędu Gminy w Kleszczewie na prowadzenie w/w prac.  ...
> Program likwidacji wyrobów zawierających azbest
2013-05-14
Z dniem 15 maja 2013 roku Urząd Gminy Kleszczewo rozpoczyna procedurę przyjmowania od mieszkańców wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest.   Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest uprawnione są następujące podmioty: 1)      właściciele i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący działalności gospodarczej, 2)      spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 3)      jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów...
> Wycieczki do Kopalni Soli w Kłodawie oraz Wrocławia
2013-05-10
  W ramach „Akcji Lato” Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kleszczewie zaprasza na wycieczki: do Wrocławia (dnia 29 czerwca 2013r.) oraz Kopalni Soli w Kłodawie (dnia 5 sierpnia 2013r.) Szczegółowe informacje na plakatach poniżej. Informacje i zapisy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ul. Poznańska 5, tel. 618 176 014, 618 176 130  
> Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Tulce
2013-04-17
  WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO  63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie tel. (061) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184 ogłasza U s t n y   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y    n a   s p r z e d a ż n i e r u c h o m o ś c i  1) Nieruchomość położona w miejscowości  Tulce, zapisana w księdze wieczystej PO1D/00017705/6, stanowiąca działkę o nr geodez. 145/3, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą:   ...
> Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku zewnętrznego
2013-04-10
    Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku zewnętrznego   Krwotok zewnętrzny powstaje najczęściej na skutek mechanicznego uszkodzenia tkanek ciała i naczyń krwionośnych. Jest to stan zagrożenia życia, gdyż przerwanie żył czy tętnic powoduje silny wypływ krwi, co może w konsekwencji doprowadzić do śmierci poszkodowanego. Stąd znajomość zasad pierwszej pomocy w przypadku krwotoku jest niezwykle istotna.  Krwotoki, ze względu na rodzaj uszkodzonej tkanki, dzielimy na tętnicze, żylne i włośniczkowe. Te ostatnie są spowodowane przez drobne skaleczenia czy otarcia i zwykle...
Strona:[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]   [238]   [239]   [240]   [241]   [242]   [243]   [244]   [245]