Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Strona internetowa ZM GOAP
2013-04-02
Wszelkie informacje nt. gospodarowania odpadami od 1 lipca 2013r. znajdą Państwo tutaj:  www.goap.org.pl .
> Umowy wypowiedzieć, pojemników nie kupować
2013-03-28
  Umowy wypowiedzieć, pojemników nie kupować  Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że korzystając z możliwości jakie stworzyła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postanowił zapewnić mieszkańcom pojemniki na odpady oraz ich właściwe oznakowanie. Właściciele i zarządcy nieruchomości nie powinni więc nabywać pojemników ani też kupować ich od firm dotychczas odbierających odpady. Zgodnie z ustawą właściciele i zarządcy mają jednak obowiązek wypowiedzieć do 30 czerwca br....
> Wieloletnia Prognoza Finansowa
2013-03-28
  Poznań, 28 marca 2013r. Podczas VII Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, które obradowało 28 marca br., uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2041 oraz przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 i wprowadzono zmiany w budżecie Związku Międzygminnego na 2013 rok.  WPF służy do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy samorządu, mieszkańców gmin oraz instytucje finansowe. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków...
> Opłata za przedszkole
2013-03-26
Z dniem 01 kwietnia 2013r. zacznie obowiązywać na terenie gminy Uchwała Nr XXVI/198/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo. Zgodnie z w/w uchwałą usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Kleszczewo w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach...
> Nowe ceny wody i ścieków
2013-03-26
Zakład Komunalny w Kleszczewie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2013r,  na terenie Gminy Kleszczewo obowiązywać będą nowe ceny wody i ścieków. Cena wody Rada Gminy Kleszczewo Uchwałą Nr XXVII/200/2013 z dnia 27 lutego 2013r. zatwierdziła taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów gminnych w wysokości 3,80 zł netto za 1m³ wody. Stawka opłaty abonamentowej nie ulega zmianie i wynosi 2,00 zł netto za miesiąc. Do w/w opłat dolicza się obowiązujący 8% podatek VAT. Taryfy opracowane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu...
Strona:[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]   [238]   [239]   [240]   [241]   [242]   [243]   [244]   [245]