Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
» Dowód osobisty - za miesiąc pełnoletność

Dowody osobiste dla osób które za miesiąc będą pełnoletnie

 

-

Miejsce składania wniosku – dowolny organ gminy w kraju

-

Ważność dowodu osobistego:  10 lat od daty wydania dowodu

 

 

 

Wymagane dokumenty

-

wniosek

-

aktualną fotografia osoby, odpowiadająca wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę   w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów

fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek

osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.)

w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej                w Rzeczypospolitej Polskiej

w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami

 

 

 

Opłaty:   od 01.01.2010 r. wolne od opłat

 

 

 

Termin załatwienia: 30 dni od złożenia wniosku

 

 

Uwagi praktyczne: w celu szybszego załatwienia sprawy, osoby zmieniające nazwisko lub               inne dane z zakresu rejestracji stanu cywilnego /np. imiona rodziców, nazwisko rodowe, miejsce urodzenia itp./ powinny przedłożyć do wglądu odpis skrócony aktu stanu cywilnego /urodzenia, małżeństwa/.

 

 

Wnioski o wydanie dowodu osobistego dostępne są w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu oraz na stronie internetowej www.msw.gov.pl

K.R.