Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
» Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

po 01 marca 2015 r. w oparciu o art. 145 - zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego w Kleszczewie

Wymagane dokumenty

Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zmieniająca zasady działania urzędów stanu cywilnego.

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się na podstawie przedłożonego przez osobę składającą wniosek dokumentu potwierdzającego zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnionej kopii, w formie czynności materialno-technicznej.

Ponadto jeżeli wnioskodawca posiada odpisy aktów stanu cywilnego dotyczące osoby/osób których zagraniczny dokument dotyczy, prosimy o jego/ich zabranie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, parter pokój 2, tel. 61 8176020

Urząd Stanu Cywilnego pracuje:

- w poniedziałki w godzinach 8:00- 16:00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15.00.

Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. Po dokonaniu odtworzenia wydaje się odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 39 zł.Opłatę, należy uiszczać na rachunek Urzędu Gminy w Kleszczewie   BS KórnikKonto nr 25 9076 0008 2001 0015 1106 0001lub w kasie urzędu.

Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.

Termin i sposób załatwienia

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się w formie czynności materialno-technicznej.

Podstawa prawna

- Art. 109-113 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie odtworzenia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Inne informacje

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.