Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
» Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej nie opublikowanej w Biuletynie Informacji publicznej

Wymagane dokumenty:
wniosek zawierający imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, a także zakres informacji o jakie wnioskuje wraz z oznaczeniem sposobu udzielenie informacji

Opłaty:
Zgodnie z art. 15 ustawy, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek podmiot zobowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin odpowiedzi:
- 14 dni – w zwykłych przypadkach
- do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – w przypadkach skomplikowanych, bądź w przypadku wprowadzenia przez wnioskodawcę zmian we wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji

Podstawa prawna:
Art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Inne informacje:
Zgodnie z art. 10 ustawy, informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek zainteresowanego, przy czym informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
lub bezpośrednio do poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych.

Lista załączonych plików:
1) Wniosek o udzielenie informacji publicznej  - Pobierz