Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Unia Europejska

Unia Europejska to wspólnota gospodarczo-polityczna składająca się z 27 demokratycznych krajów europejskich. Unia Europejska jest największą, najpotężniejszą, jedyną w swoim rodzaju organizacją, której głównym celem jest współpraca na rzecz pokoju oraz dobrobytu. Pomysł zjednoczenia narodów europejskich pojawił się po II Wojnie Światowej, aby nie dopuścić po raz kolejny do podobnych zbrodni i zniszczeń, jakie miały miejsce na świecie. Początki UE to sześć państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy, których współpraca koncentrowała się głównie na sprawach handlowych i gospodarczych. Po kolejnych rozszerzeniach UE składa się z 27 państw członkowskich i jest zamieszkiwana obecnie przez 495 milionów osób.

Unia Europejska nie posiada osobowości prawnej, a podstawę do jej działania stanowi traktat z Maastricht podpisany w 1992 roku, który za główne cele stawia: promowanie ekonomicznego i społecznego postępu, zapewnienie jednolitej tożsamości UE na arenie międzynarodowej, wprowadzenie obywatelstwa europejskiego, rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, jak również zachowania i budowę europejskiego dorobku prawnego acquis communitaire.
Wszystkie państwa wstępujące do UE mają obowiązek w pełni zaakceptować trzy filary, na których opiera się Unia Europejska:
  • Filar I – unia gospodarcza – na który składa się wspólny rynek, wspólna polityka rolna i strukturalna, unia walutowa oraz rozwój regionów,
  • Filar II – unia polityczna – oznacza jednopodmiotowość UE w stosunkach zewnętrznych,
  • Filar III – unia policyjno-sądownicza – to współpraca w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, wspólne rozwiązywanie problemów imigracji, przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i patologii społecznej.
 Niezaprzeczalnym atutem Europy jest różnorodność jej kultur, tradycji, obyczajów, czy też języków. UE za swój nadrzędny cel przyjęła zatem wspieranie tych unikalnych dla każdego z państw członkowskich wartości, przy jednoczesnym promowaniu jedności i wspólnoty narodów. Dewizą Unii Europejskiej stało się zatem motto brzmiące w języku łacińskim In varietate Concordia, co w wersji polskiej można przetłumaczyć jako Jedność w różnorodności.