Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> NOWY ROK SZKOLNY 2013/2014
2013-08-29
NOWY ROK SZKOLNY 2013/2014 Dnia  2 września 2013r. rozpoczyna  się, po wakacyjnym odpoczynku,  kolejny rok szkolny. Zajęcia odbywać się będą do 27 czerwca 2014 r.  Kalendarz całego  roku szkolnego 2013/2014 przedstawia się następująco: ·         Początek roku szkolnego:  2 września 2013 r. ·         Zimowa przerwa świąteczna:  23 grudnia 2013 r. -  31 grudnia 2013 r. ·         Ferie zimowe:  3 -16 lutego...
> Nowe opłaty za przedszkola publiczne od 1 września 2013 r.
2013-08-22
Od dnia 1 września 2013 r. następuje zmiana w opłatach za świadczenia przedszkolne, realizowane w przedszkolach publicznych Gminy Kleszczewo, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Zmiana następuje w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz.827), obowiązującej od dnia 1 września 2013 r. Nie zmienia się czas realizacji  bezpłatnego  nauczania, wychowania i opieki – nadal jest to 5 godzin dziennie, świadczonych przez 5 dni w tygodniu (art.6 ust.1...
> Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu w miejscowości Tulce.
2013-08-20
  WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO 63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie tel. (061) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184 ogłasza p i e r w s z y   u s t n y   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y         na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości   Tulce o nr geodez. 57 i powierzchni  3.400 m2, zapisanej w KW PO1D/00017703/2 przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   ...
> Wnioski o stypendium szkolne dla dzieci.
2013-08-20
OGŁOSZENIE   Do 15 września 2013 roku rodzice dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kleszczewo, będący uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych, a także będących wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków dla upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz będących uczniami szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki mogą złożyć wnioski o stypendium szkolne dla dzieci przy dochodzie na osobę w rodzinie do 456 zł. Stypendium szkolne...
> Płatności bez faktur i konsekwencji
2013-08-14
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że rozesłał do właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje pisma z terminarzem płatności oraz numerem subkonta, na które należy ich dokonywać. Jednak z przyczyn technicznych, niezależnych od Związku, pisma do niektórych adresatów docierają dopiero w tych dniach. Wyznaczony uchwałą Zgromadzenia ZM GOAP termin dokonania pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 15 sierpnia, ponieważ jest to święto, z mocy prawa termin zostaje przesunięty na kolejny...
Strona:[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]   [238]   [239]   [240]   [241]   [242]   [243]   [244]   [245]