Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Nowe ceny wody i ścieków
2013-03-26 14:21:11

Zakład Komunalny w Kleszczewie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2013r,  na terenie Gminy Kleszczewo obowiązywać będą nowe ceny wody i ścieków.

Cena wody

Rada Gminy Kleszczewo Uchwałą Nr XXVII/200/2013 z dnia 27 lutego 2013r. zatwierdziła taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów gminnych w wysokości 3,80 zł netto za 1m³ wody. Stawka opłaty abonamentowej nie ulega zmianie i wynosi 2,00 zł netto za miesiąc. Do w/w opłat dolicza się obowiązujący 8% podatek VAT.

Taryfy opracowane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po szczegółowej analizie finansowej minionego roku finansowego. Cena wody uwzględnia niezbędne przychody konieczne do prowadzenia przez Zakład Komunalny działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę. W czasie obowiązywania nowej taryfy zmianie ulegają składniki kosztów, spodziewany jest spadek sprzedaży wody, bowiem zakończono inwestycje, z którymi związany był duży pobór wody.

Cena ścieków

Rada Gminy Kleszczewo Uchwałą Nr XXVII/201/2013 z dnia 27 lutego 2013r. zatwierdziła następujące taryfy opłat za odprowadzanie ścieków dla gminnych urządzeń kanalizacyjnych:

1)   dla odbiorców odprowadzających ścieki kanalizacją grawitacyjną - 4,97 zł netto za 1m³ ścieków,

2)   dla odbiorców odprowadzających ścieki kanalizacją ciśnieniową - 4,94 zł netto za 1m³ ścieków,

stawka opłaty abonamentowej nie ulega zmianie i wynosi 2,00 zł netto za odbiorcę na miesiąc. Do w/w opłat dolicz się obowiązujący 8% podatek VAT.

Taryfy opracowane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Cena ścieków skalkulowana została z uwzględnieniem niezbędnych przychodów koniecznych do prowadzenia przez Zakład Komunalny działalności w zakresie odprowadzania ścieków. W cenie dla odbiorców odprowadzających ścieki kanalizacją ciśnieniową uwzględniony został koszt energii elektrycznej, ponoszony przez dostawcę ścieków. Przychody wyliczone zostały w oparciu o przewidywane koszty eksploatacji i utrzymania sieci w roku 2013.