Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Wieloletnia Prognoza Finansowa
2013-03-28 15:02:15

 

Poznań, 28 marca 2013r.


Podczas VII Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, które obradowało 28 marca br., uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2041 oraz przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 i wprowadzono zmiany w budżecie Związku Międzygminnego na 2013 rok. 

WPF służy do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy samorządu, mieszkańców gmin oraz instytucje finansowe. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Związku w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy jego możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. W WPF Związku wydłużono okres objęty projekcją, gdyż dodano przedsięwzięcie „Opłata na rzecz Miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego”, które będzie realizowane w latach 2016-2041 a limit przedsięwzięcia wynosi 2.115.008.000 zł. W tym okresie ta instalacja będzie jedyną formą zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Związku Międzygminnego.

W całym prognozowanym okresie 2013-2041 jego budżet został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równają się wydatkom. Nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Zgromadzenie uchwaliło zmiany w budżecie ZM GOAP  na rok 2013 uwzględniające przewidywane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Przyjęto dochody Związku w wysokości 82.966.725,00 zł., tyle samo wyniosą wydatki, z których 80.365.958,00 zł przeznaczonych zostanie na gospodarowanie odpadami.

Zarząd Związku przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu ZM GOAP  za rok 2012. Zaplanowane dochody 2.267.636,00 zł wykonane zostały w 97,9 % natomiast wydatki wyniosły 442.854,05 zł, co stanowi 19,53% planowanej kwoty. Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.778.955,95 zł, po spełnieniu określonych procedur zasili budżet tegoroczny.

Zgromadzenie przyjęło uchwałę określającą wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami. Po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego stanie się ona aktem prawa miejscowego i wtedy formularze deklaracji zamieszczone zostaną na stronie internetowej GOAP www.goap.org.pl, będą także dostępne w urzędach gmin. Mieszkańcy będą mogli je wkrótce  pobierać, będą także rozprowadzane m.in. podczas planowanych działań informacyjno-promocyjnych, które prowadzone będą w kwietniu i maju. Po wypełnieniu deklaracji należy je przesłać do Związku Międzygminnego lub urzędów gmin. Termin składania deklaracji upływa 3 czerwca br.

Już obecnie na właśnie uruchomionej stronie internetowej www.goap.org.pl znajduje się wiele szczegółowych informacji związanych z wprowadzaniem nowego systemu zagospodarowania odpadami. Są podane stawki i działa kalkulator umożliwiający łatwe obliczenie wysokości opłat oraz oszczędności z tytułu segregowania odpadów oraz stosowania stawki degresywnej. Zainteresowani znajdą także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

________________________

Walerian Ignasiak

Rzecznik Prasowy

501 354 108, 506 285 793