Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2013/2014 zatwierdzone
2013-06-18 07:00:57

Dyrektorzy szkół Gminy Kleszczewo, mimo pełnego zaangażowania w zakończenie bieżącego roku szkolnego przygotowują już swoje placówki do pracy w roku szkolnym 2013/2014. Do 30 kwietnia 2013 r. byli oni zobowiązani przygotować i przedłożyć Wójtowi  Gminy Kleszczewo, który sprawuje nadzór na działalnością szkół w zakresie finansowym i administracyjnym, arkusze organizacyjne szkół – dokumenty będące podstawą  do organizacji pracy całej szkoły od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Są w nim zawarte wszystkie dane dotyczące   zatrudnienia nauczycieli i przebiegu rocznego nauczania i wychowania. Wójt Gminy, po analizie zatwierdził właśnie przedstawione dokumenty.

Oprócz wymaganego przepisami  prawa obowiązkowego wymiaru godzin dla poszczególnych klas, na które gmina otrzymuje subwencję oświatową, Wójt Gminy zatwierdził przydział dodatkowych nieobowiązkowych zajęć. Gmina sfinansuje więc w szkołach prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia oraz poszerzać zdobytą wiedzę: będą to różnorodne kółka zainteresowań oraz zajęcia przygotowujące do konkursów i egzaminów zewnętrznych.  W sumie  tygodniowo takich zajęć będzie realizowanych w obydwu zespołach w liczbie 30 godzin.  Dla najmłodszych w każdej ze szkół organizowane będą zajęcia rytmiki – 6 godzin tygodniowo w Tulcach i 3 godziny w Kleszczewie. Uczniowie, którzy potrzebują  szczególnego wsparcia w nauce, będą mogli skorzystać z pomocy nauczycieli na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Dla zapewnienia lepszych warunków  nauczania, klasy liczące  powyżej 24 uczniów podzielono  na zajęciach językowych i  informatycznych na grupy.  Szkoły zapewniają też każdemu uczniowi na zajęciach  informatycznych możliwość pracy  przy osobnym stanowisku komputerowym, w dobrze wyposażonych salach informatycznych. Wójt Gminy zapewnił, że sukcesywnie zwiększana będzie ilość stanowisk komputerowych w każdej ze szkół. Gmina Kleszczewo jako organ prowadzący szkół zatroszczyła się wraz z  dyrektorami  o zapewnienie  najmłodszym dzieciom opieki po lekcjach. Uczniowie, którzy oczekują  na swoich rodziców, spędzają ten czas na zajęciach świetlicowych. Dla nich w każdej ze szkół działa świetlica szkolna działająca aż do godziny 17.00.

Uczniowie ze zdiagnozowanymi deficytami rozwojowymi objęci są wsparciem psychologiczno-pedagogicznym,  gmina finansuje zajęcia  wspierające rozwój  dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz z zaburzeniami w przyswajaniu wiedzy - są to mianowicie  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (9 godzin tygodniowo w Kleszczewie i 7 godzin w Tulcach), natomiast dla dzieci z wadami postawy z klas I-IV i dzieci przedszkolnych organizowana jest gimnastyka korekcyjna - po  7 godzin tygodniowo  w każdej ze szkół. Wsparciem psychologicznym i pedagogicznym zajmują się zatrudnieni specjaliści: logopedzi i pedagodzy. Oprócz wymienionych zajęć, finansowanych przez gminę, nauczyciele naszych placówek poprowadzą  w ramach godzin, którymi na podstawie zapisów Karty Nauczyciela,  dysponuje dyrektor szkoły, dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów z problemami  w nauce.  W Zespole Szkół w Kleszczewie utworzono ponadto nowy oddział przedszkolny.

W Zespole Szkół w Tulcach będzie od 1 września 2013 r. 5 oddziałów przedszkolnych (123 dzieci) i 16 klas z liczbą 454 uczniów, natomiast w Zespole Szkół w Kleszczewie 6 oddziałów przedszkolnych (131 wychowanków) i 16 oddziałów klasowych  z 344 uczniami.

Wójt Gminy i Dyrektorzy szkół zatroszczyli się o to, by jak co roku szkoły w naszej gminie oferowały szeroki wachlarz ciekawych zajęć pozalekcyjnych,  zapewniały opiekę   wszystkim dzieciom oraz gwarantowały im bezpieczne warunki nauki .