Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu w miejscowości Tulce.
2013-08-20 07:49:52

 

WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie

tel. (061) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184

ogłasza

p i e r w s z y   u s t n y   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y        

na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości   Tulce o nr geodez. 57 i powierzchni  3.400 m2, zapisanej w KW PO1D/00017703/2 przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

netto w zł

Minimalne postąpienie

 w zł

Wadium

w zł

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona, usytuowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenu sportowego, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi   publicznej utwardzonej, w zasięgu pełne uzbrojenie .

W trakcie opracowywania jest zmiana przeznaczenia w MPZP tej nieruchomości pod teren usług w zakresie oświaty i zdrowia.

408.000,00

4.100,00

40.000,00

                          

 

Przetarg odbędzie się dnia  22 października 2013 r.   o  godz.  900    w  siedzibie Urzędu

Gminy  w  Kleszczewie  ul. Poznańska 4     - pok. nr 7  (salka konferencyjna).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia  18 października 2013 r. na konto Urzędu Gminy w Kleszczewie nr 81 1090 1418 0000 0001 1589  6478  Bank Zachodni WBK SA Poznań oddz. Środa Wlkp.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

-   dowodu wpłaty wadium

-   w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości

-   w przypadku osób prawnych – odpowiedniego dokumentu upoważniającego do  składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej prze oferenta,  który przetarg   wygrał,

- zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrali,

- przepadkowi na rzecz gminy jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zwarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie

Do ceny  ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest nie później niż do dnia zawarcia  aktu notarialnego. Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji lub telefonicznie pod numerem wewnętrznym  128 lub 129 .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia

w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów