Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Nowe opłaty za przedszkola publiczne od 1 września 2013 r.
2013-08-22 14:33:45

Od dnia 1 września 2013 r. następuje zmiana w opłatach za świadczenia przedszkolne, realizowane w przedszkolach publicznych Gminy Kleszczewo, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Zmiana następuje w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz.827), obowiązującej od dnia 1 września 2013 r.

Nie zmienia się czas realizacji  bezpłatnego  nauczania, wychowania i opieki – nadal jest to 5 godzin dziennie, świadczonych przez 5 dni w tygodniu (art.6 ust.1 pkt 2, ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Każda następna godzina jest już płatna, dotychczas było to 2,00 zł za godzinę. Obecnie, od dnia 1 września 2013 r., opłata ta ulega, na podstawie art.14 ust.5a ustawy o systemie oświaty,  obniżeniu  do  1,00 zł za jedną godzinę. 

Uchwała Nr XXVI/198/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo, nadal zachowuje moc prawną i tylko w sprawie wysokości opłat następuje zmiana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r., jako prawa nadrzędnego. 

Nie ulega zmianie wysokość opłat za wyżywienie oraz zasady ich pobierania.

Nadal obowiązują zniżki opłat dla rodziców, których drugie i kolejne dziecko korzysta z dodatkowych świadczeń. Na podstawie § 3 cytowanej wyżej uchwały  opłata ta ulega obniżeniu  o 50% za drugie i o 75% za każde następne dziecko z rodziny, korzystające z usług przedszkola. Rodzice lub opiekunowie prawni deklarują  dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń przedszkola, ale płacą za faktyczny czas przebywania dziecka w przedszkolu, czyli każda nieobecność dziecka w przedszkolu skutkuje obniżeniem wysokości wnoszonej opłaty.

Obniżenie opłat uiszczanych przez rodziców dzieci przedszkolnych i inne zmiany w systemie wychowania przedszkolnego, jakie wprowadza cytowana wyżej ustawa, mają na celu upowszechnienie edukacji przedszkolnej w całym kraju.  Nasza gmina może pochwalić się już w tej chwili bardzo wysokim odsetkiem dzieci przedszkolnych, zamieszkałych na jej terenie, które uczęszczają do przedszkoli, obecnie bowiem 77% dzieci z terenu gminy jest objęta wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach działających na terenie Gminy Kleszczewo (368 dzieci w wieku 3-6 lat na 478 zameldowanych na terenie gminy). Jest to wynik coraz częściej wyrażanej przez rodziców chęci wcześniejszego objęcia ich dzieci zorganizowaną formą edukacji, z drugiej zaś strony jest dowodem na to, iż gmina wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, traktując priorytetowo zadanie zaspokojenia potrzeb edukacyjnych rodziców najmłodszych dzieci w gminie.

 

LICZBA DZIECI GMINY KLESZCZEWO W PRZEDSZKOLACH

DZIAŁAJĄCYCH NA JEJ TERENIE

 

ROK SZKOLNY

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym

w

Gminie Kleszczewo

Liczba dzieci

w przedszkolach publicznych i  niepublicznych

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych

Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych

Procent dzieci objętych opieką przedszkolną

2012/2013

458

327

238

89

71,4%

2013/2014

478

368

276

92

77,0%