Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> NOWY ROK SZKOLNY 2013/2014
2013-08-29 14:21:33

NOWY ROK SZKOLNY 2013/2014

Dnia  2 września 2013r. rozpoczyna  się, po wakacyjnym odpoczynku,  kolejny rok szkolny. Zajęcia odbywać się będą do 27 czerwca 2014 r. 

Kalendarz całego  roku szkolnego 2013/2014 przedstawia się następująco:

·         Początek roku szkolnego:  2 września 2013 r.

·         Zimowa przerwa świąteczna:  23 grudnia 2013 r. -  31 grudnia 2013 r.

·         Ferie zimowe:  3 -16 lutego 2014 r.

·         Sprawdzian klas VI:  1 kwietnia 2014 r.

·         Wiosenna przerwa świąteczna:  17 -22 kwietnia 2014 r.

·         Egzamin gimnazjalny:

- część humanistyczna:    23 kwietnia 2014 r.

- część matematyczno-przyrodnicza:  24 kwietnia 2014 r.

- język obcy nowożytny:  25 kwietnia 2014 r.

·         Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  27 czerwca 2014 r.

·         Ferie letnie: 28 czerwca – 31.sierpnia 2014 r.

Oprócz wyżej wymienionych przerw w zajęciach szkolnych,  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może ustalić  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które nie są jednak dniami wolnymi od zajęć wychowawczo-opiekuńczych (zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami). Dyrektor szkoły może też, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem odpracowania tych zajęć w wyznaczone dni (soboty).

Z okazji nowego roku szkolnego życzymy Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty samych sukcesów i radości z wykonywanej pracy.