Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> XXXIII Sesja Rady Gminy Kleszczewo
2013-09-20 09:28:54

Uprzejmie informuję, że XXXIII Sesja Rady Gminy Kleszczewo odbędzie się w środę 25 września  2013r. o godz. 16.00   w budynku  Ośrodka Kultury ul. Poznańska  6.

Porządek posiedzenia sesji:

1.       Otwarcie.

2.       Interpelacje radnych.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad z  poprzedniej Sesji.

4.       Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.   

5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo, dla terenu działek o nr ewid. 113/2 i 116/1 położonych w Tulcach.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo dla części obrębów geodezyjnych Krerowo, Markowice, Zimin, Krzyżowniki, Kleszczewo, Poklatki, Śródka.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w  sprawie  nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarzewo i Kleszczewo.

8.       Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hal sportowych należących do Gminy Kleszczewo.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hal sportowych należących do Gminy Kleszczewo.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2013r.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013-2024.  

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo  dla terenów we wschodniej części gminy.   

14. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie – działalność merytoryczna i finansowa za I półrocze 2013r.

15.    Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

16.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

17.    Zapytania i wolne wnioski.

18.    Zakończenie.

Przewodniczący  Rady  Gminy

                                                                                               Henryk Lesiński