Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> XXXV Sesja Rady Gminy Kleszczewo
2013-11-25 15:33:34

 

Uprzejmie informuję, że XXXV Sesja Rady Gminy Kleszczewo odbędzie się w czwartek 28 listopada 2013r. o godz. 16.00 w budynku Ośrodka Kultury ul. Poznańska  6.

 

Porządek posiedzenia sesji:  

1.       Otwarcie.

2.       Interpelacje radnych.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad z  poprzedniej Sesji.

4.       Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.

5.     Podjęcie uchwały  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego  na obszarze Gminy Kleszczewo.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości gminnych.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014r.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2014r.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie komunikacji autobusowej.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2013r.

14.    Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

15.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

16.    Zapytania i wolne wnioski.

17.    Zakończenie.

  

Przewodniczący  Rady  Gminy

  

                                                                                                Henryk Lesiński