Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Gmina Kleszczewo liderem edukacji
2013-12-05 12:12:08

Gmina Kleszczewo uzyskała w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej certyfikat Samorządowy Lider Edukacji’ 2013 za działania na rzecz lokalnej oświaty. Ideą programu jest  promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Już od trzech lat certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” są rozpoznawalnymi w skali kraju symbolami wysokiej jakości, zaangażowania i innowacyjności działań gmin i powiatów w obszarze oświaty. W Polsce istnieje 2859 gmin i powiatów,  w tegorocznej edycji certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” otrzymały zaś 52 gminy i powiaty, w tym 26 gmin liczących do 20 tys. mieszkańców, w grupie której mieści się nasza gmina (3 gminy z województwa wielkopolskiego)

27 listopada 2013 r. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się Gala Finałowa programu, na której Wójt Gminy Kleszczewo, Pan Bogdan Kemnitz i przewodniczący Rady Gminy Kleszczewo, Pan Henryk Lesiński odebrali certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” dla Gminy Kleszczewo.

Certyfikaty przyznaje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w ramach wspomnianego wyżej Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej. Zespół ekspertów, złożony z naukowców, reprezentujących wybrane polskie uczelnie, m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski,  dokonał oceny i akredytacji gmin i powiatów uczestniczących w projekcie, przyznając najlepszym spośród nich to prestiżowe wyróżnienie. Aby poddać się procedurze akredytacyjnej, gminy i powiaty wypełniały specjalny raport samooceny, w którym opisywały własne działania w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.  Następnie raporty te były szczegółowo analizowane przez komisję akredytacyjną, która weryfikowała przedstawione w nich osiągnięcia i działania. Komisja akredytacyjna pracowała pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Recenzenci oceniali gminy i powiaty nie tylko na podstawie informacji przekazanych przez samorządy, ale także w oparciu o audyty odbywające się w wybranych gminach oraz dane ze źródeł zewnętrznych, np. dane dotyczące wyników egzaminów z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej czy dane z bazy Systemu Informacji Oświatowej.

Otrzymanie certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” przez Gminę Kleszczewo jest świadectwem podejmowania przez władze Gminy działań skierowanych na poprawę jakości kształcenia. Certyfikat potwierdza znaczące osiągnięcia Gminy w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej, prowadzonej z poszanowaniem potrzeb miejscowej społeczności i efektywnego zarządzania gminnym systemem oświaty.

 W trakcie gali finałowej Programu Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, zaznaczyła, że w tym roku zwracano szczególną uwagę przy ocenie na podejmowane przez samorządy formy aktywności, wykraczające poza standard działań oświatowych, poza schemat, poza ustawowe minimum, badano, na ile podejmowane przez gminy i powiaty inicjatywy zgodne są z lokalnymi uwarunkowaniami i potrzebami, na ile cechuje je innowacyjność, oryginalność, niesztampowość. Gmina Kleszczewo znalazła się w zaszczytnym gronie wyróżnionych samorządów z całej Polski, które mogą pochwalić się właśnie  takimi działaniami w sferze edukacji, a w szczególności:

- wyznaczanie priorytetów ze świadomością perspektywy wielu lat

- osiągnięcia uczniów i nauczycieli , potwierdzone wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

- różnorodność oferty oświatowej i wysoki poziom edukacji

- zindywidualizowana praca z uczniami słabszymi (wsparcie dla dzieci z deficytami rozwojowymi i problemami w nauce)

- stabilność sieci placówek, przy tworzeniu której uwzględniono czynniki demograficzne

- dobrze wykształcona kadra pedagogiczna

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

- rozwój  infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań kulturalnych, oświatowych i  sportowych – bardzo dobra baza edukacyjno-dydaktyczna, wyposażenie klas oraz baza sportowa.

- system wspierania zdolnych (konkursy gminne, stypendia sportowe, system nagród dla uzdolnionych)

 

Gratulacje należą się władzom Gminy za kompleksowość działań i tworzenie klimatu  dla wzajemnej współpracy, jak również uczniom i nauczycielom naszych szkół za osiąganie najwyższych standardów edukacyjnych oraz  dyrektorom placówek za budowanie  twórczej atmosfery sprzyjającej rozwojowi wychowanków.