Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> XXXVI Sesja Rady Gminy Kleszczewo
2013-12-09 11:49:31

Uprzejmie informuję, że XXXVI Sesja Rady Gminy Kleszczewo odbędzie się w środę 18 grudnia 2013r. o godz. 16.00 w budynku Ośrodka Kultury ul. Poznańska  6.

Porządek posiedzenia sesji:

1.       Otwarcie.

2.       Interpelacje radnych.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad z  poprzedniej Sesji.

4.       Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.

5.       Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce.

6.       Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2014.

8.       Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2014-2024

a)     przedstawienie projektu uchwały,

b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,

c)     przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do wieloletniej Prognozy Finansowej,

d)    dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przegłosowanie poprawek,

e)     głosowanie nad projektem uchwały.

9. Budżet gminy na 2014r.:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

c) odczytanie opinii komisji stałych rady gminy,

d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek poprawek do projektu budżetu,

e) przedstawienie poprawek do budżetu,

f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

g) głosowanie nad projektem uchwały.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2013r.

10.    Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

11.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

12.    Zapytania i wolne wnioski.

13.    Zakończenie.

 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy

 

                                                                                                 Henryk Lesiński