Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Projekt nowego rozkładu jazdy komunikacji gminy Kleszczewo
2014-05-04 11:45:37

Przedstawiamy projekt nowego rozkładu jazdy, który jest kolejnym etapem jego dostosowywania do zmieniających się potrzeb komunikacyjnych naszych mieszkańców. Prezentowany rozkład jazdy jest kompromisem pomiędzy zgłaszanymi przez mieszkańców wnioskami, a możliwościami finansowymi gminy, przepisami wynikającymi z ustaw o czasie pracy kierowców i kompetencji poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz rzeczywistymi napełnieniami występującymi w kursujących autobusach.

Bazą wyjściową do prac nad nowym rozkładem jazdy była ankieta oceniająca funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie naszej gminy, lista wniosków jest na bieżąco aktualizowana o wnioski kierowane bezpośrednio do Urzędu Gminy i Zakładu Komunalnego, jak również o te zgłaszane na zebraniach wiejskich.

Generalnie wnioski odnośnie rozkładu jazdy można podzielić na 4 grupy:

1. zmiany częstotliwości i godzin kursowania autobusów;

2. wydłużenie czasu funkcjonowania komunikacji publicznej, wprowadzenie linii nocnej;

3. zmiana przebiegu tras i uruchomienie nowych połączeń;

4. lokalizacja i likwidacja przystanków.

ad 1) Największą grupę wniosków stanowiły wnioski o zwiększenie częstotliwości i zmiany godzin w kursowania autobusów. Z jednej strony wnioski o zwiększenie częstotliwości składali mieszkańcy Krzyżownik, Śródki, Zimina, Krerowa i Markowic, którzy oczekiwali wprowadzenia nowych kursów tak, aby przerwy między autobusami nie były większe niż 60‒120 minut, a z drugiej wnioski mieszkańców Tulec, gdzie niektóre osoby wnioskują o częstotliwości na poziomie co 15 minut w godzinach szczytu i co 30 minut w weekendy. W wielu przypadkach wnioski o zmiany godzin kursowania autobusów, czy przebiegu linii wzajemnie się wykluczały.

Korektę w rozkładzie jazdy wprowadzono 24 listopada 2012 roku. Była ona determinowana nowymi uwarunkowaniami prawnymi związanymi z wprowadzeniem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zmianami w ustawie o czasie pracy kierowcy. Ten ostatni czynnik był bardzo ważny, gdyż zapewnienie odpowiednich przerw gwarantowało zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podróży. Niestety, rozkład jazdy jaki obowiązywał od 5 stycznia 2009 roku wyczerpał swoje możliwości wskutek zwiększania liczby przystanków, wydłużania tras, korków na drogach oraz wprowadzonych, zarówno w Poznaniu jak i na terenie naszej gminy, ograniczeń prędkości.

Wraz z korektą rozkładu jazdy pod koniec 2012 roku, został wprowadzony nowy system oznaczenia linii. Numerem 431 oznaczono autobusy jadące z Poznania do Kleszczewa przez Gowarzewo, natomiast numerem 432 oznaczono pojazdy kursujące przez Komorniki. Ponadto wszystkie autobusy jadące do dalszych miejscowości naszej gminy, zostały oznaczone dodatkową literą, która mówi o miejscowości docelowej np. P – Poklatki, M- Markowice, Kr-Krerowo itp. Nowe oznaczenia umożliwiły lepszą identyfikację trasy przejazdu. Oznaczenia te pojawiły się zarówno na przystankach, jak również na elektronicznych tablicach kierunkowych w autobusach.

W okresie prac nad rozkładem przeprowadzono kolejne badania napełnień w pojazdach. Pokazały one, że największe napełnienia są na kursach poprzedzających dłuższą przerwę w kursowaniu autobusów oraz na ostatnich kursach umożliwiających swobodny dojazd do pracy i szkół na godzinę 6:00, 7:00 i 8:00. Największe napełnienie autobusu nie przekraczało jednak 66 pasażerów, co stanowi 2/3 pojemności autobusu. Drugim charakterystycznym zjawiskiem funkcjonowania komunikacji gminnej w Kleszczewie są jednokierunkowe potoki pasażerskie. W godzinach szczytu porannego duża liczba pasażerów udaje się do Poznania, a następnie autobus wraca do Kleszczewa niemal pusty. Popołudniu występuje podobne zjawisko tylko w kierunku odwrotnym.

Aby zrealizować wszystkie postulaty mieszkańców, dzienną liczbę kursów w dzień roboczy należałoby zwiększyć z 54 do 68 kursów czyli o ponad 25%. Wymagałoby to zakupu dodatkowych autobusów i zatrudnienia dodatkowych kierowców, co zdecydowanie przekracza możliwości finansowe gminy. Należy mieć na uwadze, że przy obecnej liczbie pasażerów i kursów autobusowych komunikacja wymaga dopłat w wysokości ponad 48% kosztów jej funkcjonowania, co oznacza, że pasażerowie pokrywają tylko niewiele ponad połowę kosztów przejazdów. Na obecnym etapie przebudowy rozkładu jazdy, który ma wejść w życie 1 września br. wprowadzono następujące rozwiązania:

– zwiększono liczbę kursów w dzień roboczy z 54 do 62;

– zwiększono liczbę kursów w godzinach szczytu poprzez uruchomienie kolejnych autobusów;

– wprowadzono ostatni kurs z Poznania o godzinie 23:35;

– uruchomiono dodatkowe kursy z Markowic we wczesnych godzinach rannych;

– poza godzinami szczytu w dzień roboczy oraz w soboty i w niedzielę wprowadzono nową linię 433, która jadąc z Kleszczewa do Poznania, obsługuje jednocześnie Gowarzewo i Komorniki, zwiększając w ten sposób częstotliwość kursów dla tych miejscowości;

– aby skrócić czas przejazdu przez dalsze miejscowości naszej gminy wprowadzono kursy okrężne z Kleszczewa przez Nagradowice, Krzyżowniki, Śródkę, Zimin, Krerowo oraz Bugaj do Kleszczewa i dalej do Poznania.

Efektem tak przygotowanego rozkładu jazdy jest zwiększenie częstotliwości:

w Tulcach z 52 do 62 kursów w dzień roboczy, a w soboty z 24 do 28 kursów;

• w Gowarzewie z 33 do 39 kursów w dzień roboczy, z 18 do 28 w soboty i z 13 do 15 w niedziele;

• w Komornikach z 20 do 28 kursów w dzień roboczy, z 6 do 28 w soboty i z 7 do 16 w niedziele;

• w Kleszczewie z 55 do 65 kursów w dzień roboczy oraz z 27 do 28 w soboty;

• w Krzyżownikach, Śródce i Ziminie z 22 do 26 kursów w dzień roboczy, z 8 do 13 w soboty i z 6 do 8 w niedziele;

• w Krerowie z 24 do 29 kursów w dzień roboczy, z 11 do 22 w soboty i z 3 do 12 w niedziele;

• w Markowicach z 17 do 21 kursów w dzień roboczy;

Niestety wydłużenie trasy przejazdu autobusu oraz konieczność nie przekraczania 10-godzinnego czasu pracy dla kierowcy pracującego w godzinach nocnych spowodowało w niedziele zmniejszenie liczby kursów w Tulcach i Kleszczewie z 20 do 16. 

ad 2) Dla lepszego skomunikowania z Poznaniem został wprowadzony ostatni kurs o godz. 23:30. We wszystkie dni tygodnia ostatni autobus wyjeżdża z Kleszczewa do Poznania o 22:35 i z Poznania do Krerowa o 23:35. Obecnie nie przewiduje się uruchomienia kursów nocnych z Poznania. Koszt takiej komunikacji realizowanej jednym autobusem to 165.500 zł/ rok. Dochodzą też kwestie bezpieczeństwa podróżnych i pojazdu, które zgodnie z doświadczeniami innych przewoźników stanowią poważny problem. 

 ad 3) Sporą grupę wniosków stanowiły wnioski o zmianę przebiegu linii autobusowej lub o utworzenie nowej. Najwięcej z nich dotyczyło otwarcia nowego połączenia przebiegającego przez ul. Siekierecką w Gowarzewie. W chwili obecnej trwają prace nad uruchomieniem linii 439 na trasie Kleszczewo – Swarzędz przez ul. Siekierecką. Równolegle z nową linią planuje się utworzyć nowe przystanki w Gowarzewie przy figurze, przy ul. Waniliowej, Truskawkowej i Borówkowej. Uruchomienie linii jest obecnie w głównej mierze zależne od podpisania stosownych porozumień międzygminnych z Kostrzynem Wlkp. i Swarzędzem.

Niektóre wnioski w sprawie linii do Swarzędza sugerowały jej zakończenie w Poznaniu na Rondzie Śródka. Z uwagi na znaczną liczbę linii autobusowych na trasie Swarzędz – Poznań Śródka oraz duże zatory w rejonie ronda Śródka nie ma podstaw do wydłużenia linii aż do Poznania.

Linia Kleszczewo-Swarzędz ma za zadanie również poprawę obsługi komunikacyjnej nowych osiedli powstałych wzdłuż ul. Siekiereckiej, zwłaszcza jeśli chodzi o dojazd dzieci do szkół. Autobus ten będzie korzystał z pętli w Siekierkach, a część kursów zostanie skierowana przez Trzek co umożliwi dowóz grupy dzieci z tej miejscowości uczęszczających do ZS w Kleszczewie.

Nie przewiduje się uruchomienia kursów pospiesznych z Kleszczewa do Poznania przez S-11 i A-2. Uruchomienie takiej linii, z pominięciem Gowarzewa i Tulec, spowodowałoby zmniejszenie częstotliwości na odcinku o najwyższej frekwencji.  

ad 4) Część wniosków dotyczyła poprowadzenia linii 431 z pominięciem przystanków Gowarzewo OSP, Gowarzewo Kaplica i Gowarzewo Akacjowa. Wniosek ten jest niestety sprzeczny z wnioskami dotyczącymi zwiększenia częstotliwości przez centrum Gowarzewa. Zgłoszono też wniosek o likwidację części przystanków w Tulcach – wniosek nie został uwzględniony ponieważ by nastąpiło pogorszenie dostępności przystanków.  

Zapraszamy do przekazywania wszelkich uwag i wniosków w sprawie rozkładu jazdy na adres internetowy zk@kleszczewo.pl, telefonicznie pod numer telefonu 61 8176062, tradycyjną pocztą bądź też osobiście w siedzibie Zakładu Komunalnego w Kleszczewie ul. Sportowa 3.

Uwagi można również kierować na adres internetowy Urzędu Gminy: urzad@kleszczewo.  


Projekt nowego rozkładu jazdy: 

  • kierunek Gmina Kleszczewo - Poznań - dni robocze  POBIERZ
  • kierunek Gmina Kleszczewo - Poznań - sobota i niedziela  POBIERZ
  • kierunek Poznań - Gmina Kleszczewo - dni robocze  POBIERZ
  • kierunek Poznań - Gmina Kleszczewo - sobota i niedziela  POBIERZ
  • kierunek Gmina Kleszczewo- Gmina Swarzędz - Gmina Kleszczewo - dni robocze POBIERZ