Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Ustny przetarg niegraniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 z drogą ekspresową S5 w Krzyżownikach
2014-05-12 08:49:54

 

WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie

tel. (61) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184

ogłasza

 u s t n y   p r z e t a r gi   n i e o g r a n i c z o n y 

na  sprzedaż  niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości  położonych  w  pobliżu  skrzyżowania  autostrady  A2 z drogą  ekspresową   S5  ( węzeł  autostradowy  Poznań  Wschód ), w miejscowości Krzyżowniki,  zapisanych    w   KW PO1D/00017684/2, przeznaczonych  w miejscowym   planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą.

 

Nr

działki

Powierz-

chnia w ha

Opis nieruchomości

Cena wywoław-

cza  w zł

Minimalne

postąpienie  w zł

Wadium

w zł

99

 

 

 

1,6841

 

 

 

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości ok. 260 m od drogi wojewódzkiej. Uzbrojenie – sieć wodociągowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia el.: NN – ok.700 m, GPZ – ok.1600 m.

Terminy poprzednich przetargów: 23.12.2013 r., 7.04.2014 r.

757.845,00

 

7.600,00

75.000,00

100

 

1,2110

 

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości ok.400 m od drogi wojewódzkiej. Uzbrojenie – sieć wodociągowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia el: NN – ok.950 m, GPZ – ok.1850 m.

Terminy poprzednich przetargów: 23.12.2013 r., 7.04.2014 r.

544.950,00

5.500,00

54.000,00

101

 

1,2716

 

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości ok. 400 m od drogi wojewódzkiej. Uzbrojenie – sieć wodociągowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia el.: NN – ok.950 m, GPZ – ok.1850 m.

Terminy poprzednich przetargów: 23.12.2013 r., 7.04.2014 r.

572.220,00

5.800.00

57.000,00

102

1,3586

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości ok.350 m od drogi wojewódzkiej. Uzbrojenie – sieć wodociągowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia el: NN – ok.800 m, GPZ – ok.1700 m.

Terminy poprzednich przetargów: 23.12.2013 r., 7.04.2014 r.

611.370,00

6.200,00

61.000,00

30/17

 

2,9071

 

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości Ok. 440 m od drogi wojewódzkiej. Uzbrojenie – sieć wodociągowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia Ok.: NN – Ok. 900 m, GPZ – Ok.1800 m

Terminy poprzednich przetargów: 21.01.2013 r., 29.04.2013 r., 22.07.2013r., 23.12.2013 r., 7.04.2014 r.

1.308.195,00

13.100.00

131.000,00

                                      

 

Przetarg  odbędzie się  dnia  14 lipca  2014 r.  o godz. 900   w  siedzibie Urzędu Gminy  w  Kleszczewie  ul. Poznańska 4  - pok. nr 7

(salka konferencyjna).

Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu jest wniesienie wadium do dnia  10  lipca  2014 r.  na konto  Urzędu  Gminy w Kleszczewie

nr 81 1090 1418 0000 0001 1589  6478  Bank Zachodni WBK SA Poznań oddz. Środa Wlkp. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium

-  w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych – odpowiedniego dokumentu upoważniającego do   składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

Wniesione wadium podlega:

-  zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta,  który przetarg  wygrał,

-  zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrali,

-  przepadkowi jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy  notarialnej w wyznaczonym terminie.

Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości  wynikającej z obowiązujących przepisów.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty opłat notarialnych i sądowych

ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

lub telefonicznie pod nr wewnętrznym 129 lub 128.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia

w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów