Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


>  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce
2014-08-08 07:40:45

 

WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

 

 

63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie

 

 

tel. (061) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184

 

 

 

 

 

 

 

 

ogłasza

 

 

 

 

 

 

 

 

   u s t n y   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y

 

 

na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości   Tulce przy ul. Łąkowej, zapisanych w KW PO1D/00024080/0, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą:

 

 

 

 

Nr geodez.

działki

Powierz-

chnia

 

 w m2

       Opis nieruchomości

 

Cena 

wywoławcza

 w  zł

Minimalne

postąpienie

w zł

Wadium

w zł

95/2

745

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

104.300,00

1.050,00

6.300,00

95/3

735

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

102.900,00

1.030,00

6.200,00

95/4

735

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

102.900,00

1.030,00

6.200,00

95/5

735

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

102.900,00

1.030,00

6.200,00

95/6

735

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

102.900,00

1.030,00

6.200,00

95/7

735

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

102.900,00

1.030,00

6.200,00

95/8

719

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

100.660,00

1.010,00

6.040,00

                                                                                   - 2 –

 

                       

 

Nr geodez.

działki

Powierz-

chnia

 

 w m2

       Opis nieruchomości

 

Cena 

wywoławcza

 w  zł

Minimalne

postąpienie

w zł

Wadium

w zł

95/10

630

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa w drodze gminnej, droga utwardzona tłuczniem

88.200,00

890,00

5.300,00

Terminy poprzednich przetargów 17.12.2013 r., 15.04.2014 r., 16.06.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się dnia  12 września  2014 r.   o  godz.  900   w  siedzibie Urzędu Gminy   w  Kleszczewie  ul. Poznańska 4     - pok. nr 7  (salka konferencyjna).

 

 

 

Warunkiem   uczestnictwa  w  przetargu jest wniesienie wadium  do  dnia  8  września  2014 r. na konto Gminy Kleszczewo nr 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003  Bank Spółdzielczy w Kórniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

-   dowodu wniesienia wadium,

-   w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych – odpowiedniego dokumentu upoważniającego do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

 

Wniesione wadium podlega:

 

- zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta,  który przetarg

  wygrał,

- zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrali,

- przepadkowi na rzecz gminy jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od

  zwarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie

Do ceny  ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest nie później niż do dnia zawarcia  aktu notarialnego. Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji lub telefonicznie pod numerem wewnętrznym  128 lub 129 .

 

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia

 

 

 

 

w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów