Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> INFORMACJA W SPRAWIE MAGAZYNU ODPADÓW W KOMORNIKACH
2014-08-20 09:32:57

INFORMACJA

 W SPRAWIE MAGAZYNU ODPADÓW W KOMORNIKACH


            Niewątpliwie mamy do czynienia z przełomem, jeśli chodzi o sprawę odpadów problemowych zgromadzonych w prywatnym magazynie w Komornikach. Rozszczelnienie jednego z pojemników z chemikaliami  uświadomiło, że nie można już dłużej czekać z podjęciem działań niestandardowych. Zarówno W-ce Minister Ochrony Środowiska Janusz Ostapiuk, jak również Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz podczas rozmów, które odbyłem 18 sierpnia br. w Warszawie przyznali, że istnieją silne przesłanki do wprowadzenia magazynu w Komornikach na listę tzw. "bomb ekologicznych" - ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść jeszcze w tym tygodniu. Umieszczenie na liście "bomb ekologicznych" jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o pomoc finansową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wstępne rozmowy odnośnie możliwości uzyskania środków przeprowadziłem już w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie całości spraw związanych z opróżnieniem magazynu w Komornikach jest Starostwo Powiatowe, która to instytucja przeprowadzi wykonanie zastępcze własnej decyzji nakazującej opróżnienie magazynu. Kolejnym etapem, po pozytywnym zwieńczeniu zabiegów o środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów usługi transportu i utylizacji odpadów, będzie sprawne zlecenie i rozliczenie usługi - w tym przypadku jesteśmy zgodni ze Starostą Janem Grabkowskim, że należy skorzystać z procedur przewidzianych do zastosowania w warunkach szczególnych, tak aby całość operacji przeprowadzić w jak najkrótszym czasie. Niezależnie od przedstawionych powyżej działań formalnych już podjęto  rozpoznanie rynku pod kątem możliwości zlecenia realizacji zadania firmie, która będzie w stanie sprawnie odebrać odpady na własny magazyn i następnie przeprowadzić ich utylizację - czynności w tym zakresie wykonała min. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W działania na rzecz rozwiązania problemu odpadów w Komornikach jest zaangażowany  Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, który na moją prośbę osobiście zapoznał się ze stanem magazynu i koordynuje działania na rzecz rozwiązania problemu na szczeblu województwa.

Po wydarzeniach związanych z rozszczelnieniem się beczki magazyn został objęty stałym dozorem w celu ograniczenia dostępu przypadkowych osób. Monitoring prowadzi również jednostka chemiczna PSP w Krzesinach. Ze względu na zaangażowanie na wyróżnienie zasługują strażacy z OSP w Komornikach.   Właściciel budynku usnął widoczne z zewnątrz usterki i porządkuje teren w celu poprawy dostępu do budynku w trakcie jego opróżniania.    

Zgodnie z opiniami specjalistów zasięg negatywnych skutków rozszczelnienia się pojemnika zamykał się w obrębie prowadzonej akcji przez specjalistyczną jednostkę PSP.

Przedstawione powyżej działania mają na celu jak najszybsze usunięcie odpadów z terenu Gminy Kleszczewo. Niestety nie można jeszcze podać terminu wykonania  całości operacji, jednak wszystkie zaangażowane w tą sprawę osoby i instytucje dążą do maksymalnego skrócenia niezbędnych procedur w celu rozwiązania problemu w najszybszym z możliwych  (przy istniejącym stanie prawnym) terminie.   

            Przypomnijmy, że działalność polegająca na odbiorze od podmiotów gospodarczych odpadów przemysłowych i przekazywaniu ich do utylizacji podjęta została na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w kwietniu 2009 roku. Niestety już na koniec tamtego roku okazało się, że tylko niewielka ilość odpadów została przekazana do utylizacji, tymczasem magazyn jest prawie pełen.  Kolejne kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazały nieprawidłowości w prowadzonej działalności, które doprowadziły w 2010 roku  do cofnięcia zezwolenia przez Starostwo Powiatowe i zobowiązanie odpowiedzialnego za ten stan podmiotu gospodarczego do opróżnienia magazynu. Już wówczas okazało się, że jest problem ponieważ właściciel odpadów nie był w stanie wywiązać się z obowiązku, na dodatek doprowadził także do zapełnienia magazynu odpadami problemowymi w Pile. Działalność firmy uznano za przestępczą i właściciel został osadzony w więzieniu. Uporządkowanie magazynu w Pile nastąpiło bardzo szybko ponieważ magazyn był własnością  Skarbu Państwa.  Niestety, pomimo podejmowanych od 2010 roku działań  Powiat Poznański nie był w stanie wyegzekwować usunięcia odpadów z magazynu w Komornikach - po wykonaniu zastępczym usunięcia odpadów będą kontynuowane działania w celu dochodzenia zwrotu kosztów poniesionych ze środków publicznych.