Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> KOLEJNY PRZEŁOM W KOMORNIKACH?
2014-10-16 08:41:02

Starosta Poznański na specjalnej konferencji prasowej, zwołanej bezpośrednio po odbytej w trybie nadzwyczajnym Sesji Rady Powiatu w dniu 14.10.2014r., poinformował o zamiarze przystąpienia do usunięcia odpadów zgromadzonych w magazynie w Komornikach. Środki na pokrycie kosztów operacji pochodzić będą z budżetu Powiatu - 1200 tys. oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - również 1200 tys. zł. Pomimo, że finansowanie przedsięwzięcia będzie odbywać się w ramach budżetów na 2014 i 2015 rok, Starosta zapowiada, że odpady zostaną usunięte jeszcze w tym roku.  

Zgoda na transport i magazynowanie odpadów w oparciu o magazyn w Komornikach została wydana przez Starostę Poznańskiego w kwietniu 2009r. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w listopadzie i grudniu 2009r. przez kontrole przeprowadzone w magazynie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Poznaniu, w kwietniu 2010r. zezwolenie zostało cofnięte i Powiat Poznański wszczął postępowanie mające na celu wyegzekwowanie od właściciela odpadów obowiązku ich usunięcia i unieszkodliwienia. Powyższe postępowanie okazało się nieskuteczne, w tej sytuacji do Powiatu Poznańskiego należy  wykonanie zastępcze tego zadania. Po usunięciu odpadów ze środków publicznych Starosta ma obowiązek podjęcia działań w celu odzyskania poniesionych nakładów.

Chociaż jest to już trzeci ogłaszany w mediach projekt rozwiązania problemu, - po zamiarze skorzystania z programu usuwania "bomb ekologicznych" i propozycji współfinansowania przedsięwzięcia przez Powiat Poznański, min. z udziałem Gminy Kleszczewo i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (bez wcześniejszego uzyskania zgody ze strony tych instytucji), to tym razem należy mieć nadzieję, że jest to konkretne działanie. Pozostaje jedynie pytanie czy na przeprowadzenie przedsięwzięcia zaplanowano wystarczające środki, jako że wg szacunków przedstawianych dotąd przez Starostwo koszt oscylował od 4 do nawet 8 mln zł.

Niestety podczas Sesji Rady Powiatu Poznańskiego jej Przewodniczący nie zezwolił obecnym na sali Wójtowi Gminy Kleszczewo i Przewodniczącemu Rady Gminy na zadanie pytań i zgłoszenie propozycji w tej niezwykle ważnej dla gminy Kleszczewo sprawie.