Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Gminne ABC listopad
2014-11-13 18:06:39

ODPADY WYJEŻDŻAJĄ Z KOMORNIK

Trzeciego października br. Powiat Poznański przystąpił do wykonania obowiązku usunięcia odpadów niebezpiecznych nagromadzonych w magazynie, w Komornikach. W wyniku kategorycznych działań, głównie ze strony Urzędu Gminy Kleszczewo, mieszkańców Komornik i mediów, ostatecznie udało się doprowadzić do podjęcia przez Starostwo konkretnych działań, w tej niezwykle ważnej dla naszej Gminy sprawie. Odpady mają zostać usunięte do połowy grudnia 2014 roku.


 W TULCACH I NAGRADOWICACH FINAŁ

Dobiegły końca prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni na ul. Poznańskiej w Tulcach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z ul. Średzką i Pocztową oraz w Nagradowicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką do skrzyżowania przy kaplicy. Ułożono asfalt na odpowiednio na 330 mb. i 350 mb. długości jezdni – koszt ww. zadania poniósł Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Obecnie również dobiegają końca prace związane z budową chodnika wzdłuż terenu Kościoła w Tulcach – 130 m i wzdłuż miejscowości Nagradowice – 400 m. W tym przypadku koszty zostały poniesione przez gminę.

W planach budżetu Gminy na bieżący rok są zarezerwowane środki na budowę fragmentu chodnika w Śródce (od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku na Zimin, do skrzyżowania z drogą do placu zabaw). Możliwość uruchomienia inwestycji opóźnia się ze względu na konieczność przedstawienia dodatkowych uzgodnień związanych z włączeniem do drogi wojewódzkiej. Nadal jest jednak szansa na zrealizowanie tej inwestycji.

Krótkie wyjaśnienie zasad: aby Gmina mogła rozpocząć budowę chodnika przy drodze powiatowej, muszą najpierw zostać podjęte w tej sprawie uchwały: Rady Gminy, która wnioskuje o przekazanie obowiązku utrzymania drogi powiatowej Gminie i Rady Powiatu, która musi wyrazić na to zgodę. Przed wydaniem zgody Powiat określa własne warunki na jakich Gmina może wybudować chodnik, w tym m.in. obowiązek pokrycia kosztów budowy, bądź ewentualnie zasady partycypacji w kosztach inwestycji (gdy w grę wchodzi jezdnia), a także zobowiązanie finansowe na czas nieokreślony, do pokrywania kosztów utrzymania chodnika. Na każdy z fragmentów chodników, o których mowa w niniejszym artykule Gmina musiała zadeklarować przekazanie 5 tys, złotych rocznie (plus 5tys.zł na chodnik w Gowarzewie na ul. Siekiereckiej, to daje 20tys.zł rocznie) tytułem pokrycia kosztów utrzymania wybudowanych przez siebie chodników przy drodze, którą ma obowiązek w pełnym zakresie budować Powiat. Pieniądze wpłacone do budżetu Powiatu, są następnie przez Starostwo... przekazane Gminie na utrzymanie chodników. Po wykonaniu prac związanych z utrzymaniem chodników Gmina rozlicza się z poniesionych wydatków z Powiatem. I tak będzie co roku. Proste? A potem to już tylko negocjacje dotyczące uzgodnienia zakresu i sposobu wykonania inwestycji i pozwolenie na budowę, oczywiście też od Powiatu.


 DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE

W Kórniku odbyła się kolejna z cyklu narad dotyczących problemów bezpieczeństwa. Udział w spotkaniu wzięli m.in. Wojewoda, Komendant Wojewódzki oraz Komendant Miejski Policji, w-ce Starosta Poznański, a także przedstawiciele gmin Kórnik, Kleszczewo, Komorniki, Luboń, Mosina, Puszczykowo i Stęszew, dla których przeznaczone było to spotkanie. Podczas debaty zwrócono uwagę między innymi na problem związany z kradzieżami z włamaniem w podpoznańskich miejscowościach. Wskazano również na właściwe oznakowanie dróg, a także potrzebę budowy ścieżek rowerowych.

Komendant Miejski Policji potwierdził zamiar otwarcia, najprawdopodobniej od 1 stycznia 2015 roku, rewiru dzielnicowych w Kleszczewie. Gmina zobowiązała się do przygotowania nowych pomieszczeń na siedzibę Policji w budynku przy ulicy Sportowej 2, przejętym od SUR.


W GRUPIE TANIEJ

Po raz drugi Gmina Kleszczewo przystąpiła do grupy zakupowej skupiającej 58 podmiotów, w tym miasto Poznań. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono dostawcę energii el., którym jest tym razem ENEA S.A. Wspólne podpisanie umów miało miejsce 24 października br. w Urzędzie Miejskim w Poznaniu – umowy obowiązują na jeden rok. Nasza Gmina korzysta już z przetargów na zakup energii trzeci raz – za pierwszym razem przetarg organizowaliśmy samodzielnie. Stawki opłat za energię w 2014 r. są niższe o ok. 20% od obowiązujących w 2013 r.

 


 OŚWIETLENIE NIE TYLKO NA WRZOSOWEJ

Zakończono budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej i Chabrowej w Tulcach. Ustawionych zostało 7 lamp, wyposażonych w źródła światła oparte na technologii LED.

Nie jest to jedyna inwestycja w zakresie oświetlenia, która będzie zrealizowana w tym roku przez Gminę. Rozstrzygnięty został przetarg na oświetlenie odcinka drogi powiatowej wzdłuż zabudowy zlokalizowanej na pograniczu Gowarzewa i Tulec. W tym przypadku do oświetlenia fragmentu drogi powiatowej przebiegającej wzdłuż terenu nowej zabudowy osiedlowej zostanie ustawionych 10 lamp. Inwestycja ma zostać wykonana do końca grudnia.


 CZYSZCZENIE KANALIZACJI

Urząd Gminy zlecił czyszczenie kanalizacji deszczowej w Krerowie. Prace trwają, na odcinku 1400 m kolektora deszczowego. Do oczyszczenia jest także 30 studzienek. Kanalizacja zostanie sprawdzona pod kątem ewentualnego wyeliminowania zrzutu ścieków komunalnych, bądź odzwierzęcych. Podobne czyszczenie kanalizacji wzdłuż drogi powiatowej wykonała Gmina w ubiegłym roku w Nagradowicach.

 

Bogdan Kemnitz