Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Gminne ABC grudzień
2014-12-31 07:21:08

 

 

 

 

KRAJOBRAZ PO WYBORACH

Aż w 8 gminach powiatu poznańskiego zmienili się wójtowie i burmistrzowie (w tym w 2 przypadkach dotychczasowi włodarze nie kandydowali na dotychczasowe stanowiska), do zmiany władzy doszło również w Poznaniu. W 9 przypadkach większość wyborców udzieliła swego poparcia osobom pełniącym funkcje już w poprzednich kadencjach. Tak też stało się w naszej gminie. Dziękuję za udzielone zaufanie w wyborach i za liczne przejawy sympatii, zarówno w trakcie kampanii wyborczej, jak i po jej zakończeniu. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by spełnić oczekiwania Państwa, tak w zakresie standardów funkcjonowania instytucji samorządowych w naszej Gminie, jak również odnośnie tworzenia warunków do wzrostu poziomu życia mieszkańców. Radni podczas pierwszej Sesji w dniu 1 grudnia br. wybrali Przewodniczącego, którym został ponownie Henryk Lesiński, pełniący tę funkcję w kadencji 20102014. Uzgodniono także skład poszczególnych komisji Rady oraz dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady, a także przewodniczących i wiceprzewodniczących wszystkich komisji stałych oraz komisji rewizyjnej (pełna informacja na stronie 13) Przed naszą Gminą dokończenie realizacji podjętych już zadań oraz przygotowania do absorpcji środków z budżetu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Tak jak dotąd zamierzam korzystać z wszelkich możliwości bezpośrednich kontaktów z Państwem, by podejmowane działania najpełniej odzwierciedlały potrzeby mieszkańców i w maksymalnym stopniu pozwoliły wykorzystać potencjał Gminy.


WYSOKIE OCENY GMINY

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota opublikowało wyniki rankingu “Sukces mijającej kadencji 20102014”. Ocenie poddano zmiany jakie zaszły w polskich gminach w przeciągu ostatnich czterech lat. Brano pod uwagę 4 obszary funkcjonowania: finanse, gospodarkę, infrastrukturę i jakość życia. Nasza gmina została skwalifikowana w kategorii ogólnej najwyżej spośród gmin powiatu poznańskiego, w skali kraju zajmując wysoką 108 pozycję na 2479 badanych gmin. Bardzo dobra ocena gminy w kadencji 20102014 świadczy o szybkim tempie rozwoju. Na podkreślenie zasługuje także wysoka pozycja gminy Kleszczewo na mapie społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich. Zgodnie z wynikami innych badań, przeprowadzonych przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, nasza gmina została zaliczona do grona 52 najwyżej rozwiniętych obszarów wiejskich w Polsce – w tym przypadku pod uwagę wzięto 2173 gminy wiejskie i miejsko wiejskie. Na obszarach wiejskich o najwyższym stopniu rozwoju żyje 4,2% mieszkańców kraju. Wyniki badań zostały zaprezentowane w obecności Prezydenta RP podczas Kongresu Gmin Wiejskich RP.


SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW

Dla usprawnienia przepływu informacji pomiędzy Urzędem Gminy, a mieszkańcami, wprowadzony zostaje na terenie naszej Gminy system powiadamiania mieszkańców za pośrednictwem telefonów komórkowych SISMS. Tematem wysyłanych z Urzędu komunikatów może być zarówno ostrzeżenie o  zagrożeniach, awariach wodociągowych (w poszczególnych miejscowościach), jak i informacja o imprezach, programach zdrowotnych, czy też terminach płatności podatków i opłat. Z możliwości systemu korzystają już także m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także Państwowa Straż Pożarna. Usługa jest bezpłatna dla mieszkańców, w celu jej aktywacji wystarczy jedynie wysłać SMS z kodem rejestrującym na wskazany numer. Szersza informacja znajduje się w załączonej ulotce. Zachęcam do skorzystania z tej wyjątkowo atrakcyjnej oferty dostępu do informacji.


 

JESZCZE JEDEN TERMIN DLA KARTY PEKA

Od 1 lutego w komunikacji gminy Kleszczewo ma zacząć obowiązywać Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna PEKA. Jest to już trzeci uzgadniany z ZTM termin – tym razem powodem przesunięcia wdrożenia jest wg. wyjaśnień udzielonych przez przedstawicieli ZTM opóźnienie ze strony firmy zapewniającej obsługę systemu od strony informatycznej. Zanim zaczniemy korzystać z karty PEKA w autobusach, musimy ją najpierw uzyskać, a następnie załadować odpowiednim biletem – na te czynności będzie czas w styczniu. Jak to zrobić możemy się dowiedzieć z wykonanej na potrzeby mieszkańców naszej gminy ulotki, którą otrzymujecie Państwo wraz z gazetką. Osoby korzystające z komunikacji publicznej na terenie Poznania i gmin podpoznańskich mają możliwość zakupu i zapisania na karcie elektronicznej biletów okresowych trzech różnych przewoźników, co znacznie ułatwia podróż, ale także upraszcza zakup biletów. Zakup biletów ZTM może być realizowany w jednym z punktów na terenie Poznania, a także przez internet. Bilety komunikacji Gminy Kleszczewo kupimy w wyznaczonych punktach na terenie gminy oraz w Poznaniu. Dużym udogodnieniem jest także możliwość zakupu biletów na kartę PEKA przez internet (informacja w ulotce). Oprócz funkcji biletu karta PEKA może także służyć do wnoszenia opłat za poznańskie parkingi. Pomimo starań w przypadku tzw. Modelu Gminnego, w ramach którego zostaje włączona do programu nasza Gmina, w autobusach nie będzie możliwości kasowania kartą PEKA (za pomocą tPortmonetki) biletów jednorazowych, które nadal będzie trzeba kupić u kierowcy z użyciem kas fiskalnych. Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi od ZTM, wykorzystanie w przypadku biletu komunikacji gminy Kleszczewo tPortmonetki jest niemożliwe ze względu na problemy z rozliczeniem podatku VAT, a także z powodu funkcjonowania różnych rozwiązań w zakresie uprawnień do przejazdów ulgowych. Z funkcji tPortomonetki posiadacze karty PEKA z naszej gminy będą mogli korzystać w przypadku załadowania na kartę biletu ZTM na liniach obsługiwanych przez tą jednostkę. Nie ma również możliwości udostępnienia mieszkańcom gminy Kleszczewo biletu metropolitalnego – w tym przypadku, podobnie jak to ma miejsce w przypadku tPortmonetki, konieczne jest zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań, co oznacza w praktyce przekazanie prowadzenia komunikacji działającemu w imieniu Poznania Zarządowi Transportu Miejskiego. Gmina i ZTM uzgodniły, iż do rozmów w sprawie wypracowania docelowego modelu współpracy powrócą w styczniu 2015r. – jaki będzie stopień integracji, będzie zależało od warunków, które będzie w stanie zaoferować Gminie ZTM. Czy Gmina powinna przekazać prowadzenie komunikacji, w tym decyzyjność w zakresie realizacji tego zadania (np. ustalanie cen biletów i poziomu dopłat do komunikacji z budżetu Gminy) Zarządowi Transportu Miejskiego? Być może Państwo zechcą wyrazić swój pogląd w tej sprawie (pod adresem internetowym: zk@kleszczewo.pl, lub tradycyjnym: Zakład Komunalny w Kleszczewie u. Sportowa 3, 63005 Kleszczewo). W ramach przygotowań do wdrożenia karty PEKA w komunikacji Gminy Kleszczewo przewidziane są dyżury pracowników ZTM, podczas których będzie możliwe uzyskanie informacji oraz złożenie wniosku na kartę PEKA. Z dniem 21 stycznia 2015 roku zaplanowano rozpoczęcie sprzedaży biletów na karcie PEKA w trzech punktach na terenie gminy. Szczegóły w załączonej ulotce.


KOREKTA ROZKŁADU JAZDY AUTOBUSÓW

Pomimo opracowania nowego rozkładu w oparciu o zebrane opinie mieszkańców, jak również przeprowadzenia konsultacji tworzonych projektów, pasażerowie zgłosili szereg nowych uwag, które zasługują na uwzględnienie. Przygotowana została korekta rozkładu jazdy autobusów. Niestety nowy rozkład nie będzie mógł wejść w życie w terminie grudniowym, a dopiero w kolejnym wynikającym z istniejących przepisów, który przypada w 1 marca 2015 r. Szybkie zmiany w rozkładzie jazdy, pomimo wyrażonej wcześniej intencji w tej sprawie, okazały się obecnie niemożliwe.


MAGAZYN W KOMORNIKACH JUŻ PUSTY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu opróżniło magazyn odpadów niebezpiecznych w Komornikach – to najlepsza w tym roku wiadomość dla mieszkańców Komornik, ale nie tylko. Chociaż brzydki zapach tli się jeszcze wewnątrz magazynu i wokół tego tematu, to widok pustego wnętrza pozwala zatrzeć przykre wrażenia.

 

 


JESZCZE NIE KONIEC INWESTYCJI

Realizowana jest budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Gowarzewo Tulce – 10 lamp zostało ustawionych wzdłuż terenów osiedlowych położonych przy skrzyżowaniu tej drogi z drogą na Szewce. Dwie hybrydowe lampy solarne czekają także na montaż w rejonie nowej zabudowy w Krzyżownikach. Jest szansa na wykonanie, w ramach oszczędności przetargowych dodatkowego zakresu oświetlenia ulicznego. Zadanie dotyczy 10 punktów świetlnych na drodze Gowarzewo-Tulce, a konkretnie uzupełnienia oświetlenia wzdłuż ulicy Tuleckiej w Gowarzewie – ze względu na porę roku termin wykonania przewidziany jest do końca kwietnia 2015, ale jest szansa, że prace zostaną wykonane wcześniej. W Ziminie została ułożona nawierzchnia asfaltowa na 45m uliczki wewnętrznej. Jeszcze w tym roku wykonawca planuje wejście na budowę 160 metrowego odcinka chodnika w Śródce, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Krzyżowniki- Kórnik do skrzyżowania z drogą prowadzącą do placu zabaw. Koszty wszystkich wymienionych zadań pokryte zostaną z budżetu Gminy.  


SUR PRZESTAŁ ISTNIEĆ

6 grudnia br. odbyło się ostatnie posiedzenie, będącej w likwidacji Spółdzielni Usług Rolniczych w Kleszczewie. Podczas posiedzenia likwidator zreferował czynności związane z ostatnią fazą procesu likwidacji Spółdzielni. Na zakończenie obrad podjęto uchwałę o zakończeniu procesu likwidacji. Pomimo ostatecznej likwidacji SUR, obiekty i tereny zajmowane dotąd przez tę firmę nadal będą służyły celom publicznym. Jak już wcześniej informowałem grunt, na którym powstała firma należy do Gminy. Obiekty usytuowane na działce zostały wybudowane przez SUR. Gmina w bieżącym roku wykupiła budynki. W przyszłości nieruchomość będzie wykorzystywana głównie jako część bazy Zakładu Komunalnego. Położony wzdłuż ulicy Sportowej budynek biurowy zostanie wkrótce zaadaptowany na potrzebę siedzib OPS i Policji.


JEST DECYZJA W SPRAWIE REWIRU

5 grudnia br. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, w którym informuje o podjętej decyzji w sprawie utworzenia rewiru dzielnicowych w Kleszczewie oraz o zamiarze włączenia kleszczewskiej placówki w struktury Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Swarzędzu. Komendant wyraża przekonanie, że zmiana przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kleszczewo, a także umożliwi lepszą współpracę Policji z Samorządami oraz usprawni kontakt ze społeczeństwem. Zakładany termin wprowadzenia zmian to 1 kwietnia 2015 roku. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Gmina zamierza przygotować na potrzeby rewiru nowe pomieszczenia przy ulicy Sportowej w Kleszczewie (czy uda się na 1 kwietnia jeszcze nie wiadomo). W projekcie budżetu na 2015 rok została także ujęta kwota 35 tys. zł na udział w zakupie nowego radiowozu dla Policji, z przeznaczeniem na wyposażenie Rewiru Dzielnicowych w Kleszczewie. Ustalenia w sprawie terminu zostały potwierdzone podczas wizyty Komendanta Miejskiego Policji w Urzędzie Gminy w dn. 5 grudnia br. 


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Na stronie internetowej Gminy w zakładce „Zimowe utrzymanie dróg” znajdują się informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie naszej gminy. Z informatora możemy się dowiedzieć kto odpowiada za utrzymanie konkretnej drogi, kto realizuje usługę i w jakim standardzie. Są także zamieszczone dane kontaktowe. Utrzymaniem dróg gminnych w czasie zimy zajmą się, jak co roku, w części gminny Zakład Komunalny (tel. 61 817 6062, 600 335 582), w części wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – jest nim Zakład Drogowo Transportowy Sławomir Begier z Nekli (tel. 601 536 358). Osoba koordynująca z ramienia Urzędu Gminy tel. 608 641 290. Do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2014/2015 został zakupiony dodatkowo sprzęt w tym: pług wirnikowy, posypywarka i pług odśnieżny. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych (tel. dyżurnego 508 236 315) będzie należało do Zakładu Wielobranżowego „Trans-Bruk” Marek Begier z Nekli (tel. 61 437 2150, 601 858 322). Drogami wojewódzkimi z polecenia Zarządu Dróg Wojewódzkich (tel. 697 693 231) będzie zajmowało się Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Sp. z o.o. z miejscowości Grabonóg (tel. 65 573 9161 oraz 601 796 034). Utrzymanie drogi S5 należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast autostrady A2 do Autostrady Wielkopolskiej S.A.  


KOLEJNY CZARNY PUNKT W GMINIE

Niegdyś czarny punkt w gminie kojarzył się jednoznacznie ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej 434 z powiatową w rejonie szkoły w Kleszczewie, później z ze skrzyżowaniem tej samej drogi nr 434 z drogą powiatową w rejonie Nagradowic. Zmiana oznakowania w rejonie obu skrzyżowań i ustawienie sygnalizacji w Kleszczewie przyczyniły się do poprawy sytuacji. Budowa na terenie Gminy drogi S5 doprowadziła niestety do powstania kolejnego czarnego punktu – to włączenie starego odcinka drogi wojewódzkiej 434 do nowego fragmentu wybudowanego jako obwodnicy Kleszczewa. Już po pierwszych kolizjach w tym miejscu Urząd Gminy zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o poprawę oznakowania i zainstalowanie barierek zabezpieczających. ZDW w odpowiedzi poinformował, że dotąd nie odebrał wykonanych robót i w tej sprawie należy zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. GDDKiA w odpowiedzi na skierowane przez Urząd Gminy pismo stwierdziła, że obowiązujące przepisy nie dają podstaw do wymagania instalacji barierek przy tej wysokości skarp. Doszło do kolejnych wypadków, w tym tragicznego zdarzenia w dniu 1 grudnia, kiedy to kierowca pojazdu poniósł śmierć na miejscu. Gmina ponownie wystąpiła do obu instytucji. Tym razem oczekujemy jednoznacznych decyzji. W czasie oczekiwania na reakcję, kolejny pojazd stoczył się ze skarpy na dach – tym razem na szczęście bez tragicznych konsekwencji dla kierowcy. 


GMINA KLESZCZEWO WITA

Elementy małej architektury z herbem gminy Kleszczewo i adresem strony internetowej zawierającej podstawowe informacje o gminie zostały ustawione w Krerowie i Gowarzewie. „Witacze” witają podróżnych wjeżdżających na teren naszej gminy i zapraszają ponownie osoby wyjeżdżające. W przyszłości ustawienie witaczy jest przewidziane również w kolejnych miejscowościach. Prosimy o opinie na temat samej idei stawiania tego rodzaju znaków, jak również odnośnie oceny już ustawionych „witaczy”.

 


PRAKTYCZNY UPOMINEK ŚWIĄTECZNY

Szanowni Państwo. Wraz z życzeniami spełnienia się wszystkich życzeń, które otrzymają Państwo z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2015, przekazujemy świąteczny upominek w postaci bezpłatnego wydania Gazety Mieszkańców Gminy Kleszczewo „Samorząd”, a także wydruku oficjalnego folderu i mapy gminy. Otrzymują Państwo również informator ZM GOAP, instrukcję dotyczącą karty PEKA, a także informacja o systemie powiadamiania SISMS.

Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy