Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> III Sesja Rady Gminy
2015-01-26 07:31:03

 

Przewodniczący Rady Gminy  informuje, że Sesja Rady Gminy odbędzie się dnia 28 stycznia 2015r. (środa)  o godz. 16.00   w budynku  Ośrodka Kultury ul. Poznańska  6.

Porządek posiedzenia sesji:

1.       Otwarcie.

2.       Interpelacje radnych.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad z  poprzedniej Sesji.

4.       Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.

5.      Podjęcie uchwały  w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Kleszczewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy.

6.       Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2015-2024

a)     przedstawienie projektu uchwały,

b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,

c)     przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do wieloletniej Prognozy Finansowej,

d)    dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przegłosowanie poprawek,

e)     głosowanie nad projektem uchwały.

7.       Budżet gminy na 2015r.:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

c) odczytanie opinii komisji stałych rady gminy,

d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek poprawek do projektu budżetu,

e) przedstawienie poprawek do budżetu,

f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

g) głosowanie nad projektem uchwały.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo.

9.        Sprawozdanie  z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014r.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tulce, gmina Kleszczewo.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

13.    Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

14.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

15.    Zapytania i wolne wnioski.

16.    Zakończenie.

 

Opublikowano: 22.01.2015r.

Aktualizacja: 26.01.2015r.