Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Likwidacja wyrobów zawierających azbest
2015-05-22 07:43:54

A Z B E S T

Urząd Gminy w Kleszczewie przypomina, że przyjmuje wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można pobrać ze stron www.bip.powiat.poznan.pl, www.kleszczewo.pl lub w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4 (pokój nr 6), tel. 61-8176-017/020/033 wew. 124.

Do wzięcia udziału w programie uprawnione są następujące podmioty:

·   właściciele i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący działalności gospodarczej,

·   spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

·   jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,

·   stowarzyszenia ogrodowe,

które posiadają nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest. Do skorzystania ze środków finansowych w przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych przez w/w podmioty uprawnione stają się także rolnicze spółdzielnie produkcyjne. 

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu.

Dotacja wynosi 100% na:

·   demontaż, transport i unieszkodliwianie;

·   odbiór, transport i unieszkodliwianie.

Środki na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest pochodzą
z NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżetu powiatu poznańskiego oraz gminy (łącznie 67.941 zł).

Wnioski będą przyjmowane do 15.09.2015r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Gminy i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Do wniosku należy dołączyć:

·   dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
na której znajdują się wyroby zawierające azbest (akt notarialny, odpis księgi wieczystej lub inne);

·   zgoda właściciela/współwłaściciela (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości);

·   pełnomocnictwo dla wnioskodawcy (w sytuacji działania przez pełnomocnika);

·   wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak”w pkt 5 wniosku);

·   wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku). 

Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania: AM Trans Progres Sp. z o.o. z Poznania ul. Sarmacka 7. 

Jednocześnie przypominamy, że Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia administracji budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

Załączniki:

 

- uchwała - POBIERZ

- wniosek - POBIERZ

- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - POBIERZ

- oświadczenie - POBIERZ

 

Umieszczono: 13.02.2015r.

Aktualizacja: 22.05.2015r.