Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


>  Sesja Rady Gminy - 27 maja 2015r.
2015-05-19 14:21:42

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że Sesja Rady Gminy odbędzie się dnia 27 maja 2015r. (środa) o godz. 16.00   w budynku   Ośrodka Kultury  w Kleszczewie – ul. Poznańska  6.

Porządek posiedzenia sesji:

1.     Otwarcie.

2.     Interpelacje radnych.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad z  poprzedniej Sesji.

4.     Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.

5.     Absolutorium dla Wójta Gminy za 2014r.

1)     rozpatrzenie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r.,

2)     rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014r.,

3)     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  o sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

4)     dyskusja,

5)     podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy za 2014r. ,

6)     przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

7)     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  o wniosku Komisji Rewizyjnej,

8)     dyskusja,

9)     podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2014r.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015r.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału jednostki pomocniczej.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Szewce.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej 2410P.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2015r.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach.

13.  Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

14.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

15.  Zapytania i wolne wnioski.

16.  Zakończenie.