Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Wykaz nieruchomośc przeznaczonej do sprzedaży w m. Szewce
2015-06-02 07:15:43

ZARZĄDZENIE  Nr 30/2015 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 maja 2015 r. 


w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonej do sprzedaży

                    

          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 ze  zmianami) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zmianami) oraz  Uchwały nr VII/41/2015 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  27 maja  2015 r. zarządzam co następuje:   

§ 1 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, opisaną poniżej nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położoną w miejscowości Szewce, obręb Gowarzewo, zapisaną w KW 17688, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową:

 

Nr geod.

działki

Powierzchnia

w  m2

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

w zł

 

367/4

 

 

300

 

Działka   niezabudowana, częściowo zadrzewiona, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w której usytuowane są media (woda, energia, gaz)

 

 

 

23.900,00 zł  + VAT

 

 

§ 2 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  13 lipca 2015 r. 

§ 3 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.  

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.