Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Sesja Rady Gminy - 02 września 2015r.
2015-08-27 08:12:36

Sesja  Rady Gminy odbędzie  się dnia  02 września   2015r.  (środa)  o  godz. 16.00   w budynku  Ośrodka Kultury ul. Poznańska  6. 

Porządek posiedzenia sesji: 

1.       Otwarcie.

2.       Interpelacje radnych.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad z  poprzedniej Sesji.

4.       Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji

5.       Informacja nt. funkcjonowania Ogniwa Policji w Kleszczewie.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/184/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Kleszczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

7.       Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia  statutów  sołectw  Gminy Kleszczewo.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia  od  Powiatu  Poznańskiego  zadania   zarządzania  niektórymi odcinkami dróg powiatowych.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

11.    Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015-2024.

12.    Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

13.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

14.    Zapytania i wolne wnioski.

15.    Zakończenie.