Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Gminne ABC
2015-08-31 08:52:32

PRZED NOWYM ROKIEM SZKOLNYM

Nowy rok szkolny rozpocznie w placówkach samorządowych naszej gminy 1212 uczniów i wychowanków. Najwięcej w Zespole Szkół w Tulcach 691 (31 oddz.) – w stosunku do roku 2014/2015 o 59 więcej, w Kleszczewie 521 (24 oddz.) – o 18 więcej. W publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie będzie pobierało naukę 67 uczniów – w roku szk. 2014/2015 było 73, a liczba przedszkolaków będzie wynosić 35 – w ubiegłym roku szk. 31. Uczniowie ZS w Tulcach w tym roku mają do dyspozycji 6 nowych tablic interaktywnych. Sześć zakupionych przez szkołę komputerów pozwoli na usprawnienie prowadzenia dziennika elektronicznego. W czasie wakacji dokupiono 13 indywidualnych szafek uczniowskich dla 52 uczniów, co oznacza, że począwszy od klas drugich wszyscy uczniowie dysponują indywidualnym miejscem na swoje rzeczy w szafce. W ZS w Kleszczewie największą zmianą jest zmodernizowany, kolejny już korytarz szkolny. W korytarzu zmieniono wszystko, począwszy od instalacji, poprzez stolarkę drzwiową i posadzkę – całość zyskało efektowny, nowoczesny wygląd. Z budżetu remontowego szkoły wymalowane zostały dodatkowo m.in. 4 sale lekcyjne. Podobnie jak w szkole w Tulcach, tak i w placówce kleszczewskiej uczniowie od drugiej klasy dysponują indywidualnymi szafkami uczniowskimi co pozwoliło, po wykonaniu prac adaptacyjnych, na uzyskanie dodatkowego pomieszczenia do zajęć edukacyjnych. Do prowadzenia zajęć z informatyki będzie wykorzystana również pracownia internetowa przy bibliotece. W bieżącym roku ZS w Kleszczewie, podobnie jak w ZS w Tulcach, został wyposażony w 6 tablic multimedialnych.

Niezależnie od placówek publicznych na terenie naszej gminy działają 3 przedszkola niepubliczne. W Tulcach przy ulicy Kalinowej prywatny inwestor rozpoczął budowę szkoły podstawowej.BY BYŁO BEZPIECZNIEJ

Od 1 sierpnia br. działa na terenie naszej gminy tzw. Ogniwo Prewencji Policji podległe Komisariatowi Policji w Swarzędzu. Siedziba Ogniwa mieści się, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Zespołu Dzielnicowych na ternie biurowca Zakładu Komunalnego, jednakże w innym miejscu – w nowych pomieszczeniach na I piętrze. Obecnie służbę pełni 4 policjantów, jednakże przydział etatów wynosi 6, w tym Kierownik Ogniwa. Koszty remontu, wyposażenia i utrzymania pomieszczeń ponosi Gmina. Wkrótce policjanci dostaną do dyspozycji nowy radiowóz, którego zakup w połowie wsparła Gmina. W przyszłym roku zaplanowane jest oddanie do użytku pomieszczeń w nowym budynku budowanym na potrzeby Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Trochę historii: Już wkrótce po wymuszonej ustawowo likwidacji komisariatu policji w Kleszczewie, która miała miejsce 1 kwietnia 2000 r. okazało się, że brak tej placówki zdecydowanie pogorszył poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej gminy. Remedium na rozwiązanie problemu miał być wówczas rewir dzielnicowych podległy pod komisariat w Kórniku. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, okazało się, że policjanci nie pełnili służby w oparciu o siedzibę byłego komisariatu w Kleszczewie, a zostali przeniesieni do Kórnika. Nadzieją na poprawę sytuacji było otwarcie 3 marca 2008 r. siedziby tzw. Zespołu dzielnicowych. Zespół otrzymał do nieodpłatnego korzystania, wyposażone na koszt Gminy pomieszczenie w siedzibie Zakładu Komunalnego. Powrót komórki Policji na teren Gminy, który miał wówczas miejsce, przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa, jednak nie był rozwiązaniem w pełni satysfakcjonującym Gminę. W odpowiedzi a wnioski kierowane przez Samorząd, jak również dzięki wsparciu ze strony Komendanta Komisariatu w Kórniku podkom. Eugeniusza Sierańskiego, Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster podjął decyzję o utworzeniu Ogniwa Prewencji Policji podległego Komisariatowi w Swarzędzu.

Przewaga ogniwa nad rewirem dzielnicowych i zespołem dzielnicowych jest taka, że daje ono możliwość przeznaczenia do służby na terenie naszej gminy większej liczby policjantów (przydział etatów dzielnicowych w stosunku do liczby mieszkańców jest stały (1 dzielnicowy na ok. 2000 mieszkańców) i stosunkowo niewielki. Ogniwo posiada też większy stopień samodzielności. Plusem powiązania ze Swarzędzem jest fakt, iż jest to większa placówka, dysponująca 60 etatami (dwukrotnie więcej niż w Kórniku, pełniąca służbę przez całą dobę. Siedziba Komisariatu jest położona bliżej największych skupisk mieszkańców, w których ma miejsce większość zdarzeń. O bliższych powiązaniach świadczy również fakt, że istnieją dwie linie komunikacyjne łączące obie gminy.

Przedstawienie zabezpieczenia terenu gminy przez Komisariat Policji w Swarzędzu jest przewidziane podczas sesji Rady Gminy w Kleszczewie w dniu 2 września br. o godz. 16.00. O tym, że konieczne jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie gminy świadczy liczny udział mieszkańców nowych osiedli w Gowarzewie w spotkaniu zorganizowanym spontanicznie w związku z powtarzającymi się włamaniami do mieszkań. Kradzieże mają miejsce na terenie całej gminy, a wśród łupów były również żywe zwierzęta gospodarskie. Nasza gmina zajmuje wysokie miejsce w statystykach dotyczących kradzieży i włamań do samochodów.

Wraz z wprowadzeniem zmian, zakończyliśmy trwający ponad 15 lat okres współpracy z Komisariatem w Kórniku. Policjantom, pracownikom cywilnym policji, a także instytucjom współpracującym z Samorządem gminy Kórnik Dzielnicowi Ogniwa Prewencji w Kleszczewie na czele złożyłem podziękowania podczas święta Policji, które Komisariat w Kórniku obchodził 23 lipca br. Nieco wcześniej, 20 lipca br., miały miejsce uroczystości Święta Policji w Komendzie Miejskiej w Poznaniu, podczas których podkom. Eugeniusz Sierański został odznaczony Brązową Gwiazdą Zasłużony Policjant. Szczególnie za miniony okres dobrej współpracy pragnę podziękować komendantom komisariatu będącym mieszkańcami naszej gminy, tj. Jerzemu Rybickiemu i Eugeniuszowi Sierańskiemu.