Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Szewcach i Taniborzu
2015-10-08 09:51:34

WYBORY SOŁTYSÓW i  RAD  SOŁECKICH

 w Sołectwie Szewce i Sołectwie Tanibórz   

 

W związku z utworzeniem nowych sołectw  przeprowadzone zostaną wybory Sołtysów i Rad Sołeckich  Sołectw w  następujących terminach :

1)     Sołectwo Szewce  w dniu 08 października 2015r. (czwartek) godz. 18.30  w Sali OSP w Gowarzewie ul. Swarzędzka 14,

2)     Sołectwo Tanibórz  w dniu 09 października 2015r. (piątek) godz. 18.30  w Sali OSP w Gowarzewie ul. Swarzędzka 14.

Porządek  zebrania:

1. Otwarcie  zebrania.

2. Wybór  Przewodniczącego  zebrania.

3. Wybór   Komisji  Skrutacyjnej.

4. Wybór  Sołtysa.

5. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej.

6. Wybór   Rady  Sołeckiej.

7. Podział środków funduszu sołeckiego na 2016r.

8. Zapytania  i  wolne  wnioski. 

Ponieważ   zebranie  wiejskie  ma  na celu  m.in. przeprowadzenie  wyborów  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej, zgodnie ze Statutem Sołectwa  wymagana  jest  obecność  co  najmniej  1/10  uprawnionych mieszkańców Sołectwa (prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, wpisani do  rejestru wyborców).

W  przypadku  braku obecności wymaganego quorum  wybory   odbędą  się   na  następnym  zebraniu,  które   odbędzie  się  w  tym  samym   dniu  po  upływie  ½   godziny   od    ogłoszonego  powyżej   terminu  pierwszego   zebrania,  bez  względu  na  liczbę  osób  w  nim  uczestniczących.

Proszę o zabranie dowodu osobistego. 

 

                                                                                   Wójt

                                                                                  /-/ Bogdan Kemnitz

Aktualizacja: 08.10.2015r.