Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016r.
2015-11-25 08:13:56

 

 

 

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia  25 listopada 2015r. 

o wynikach konsultacji projektu uchwały Programu współpracy  Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016r. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/332/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 listopada 2010r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  Wójt Gminy Kleszczewo zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu  uchwały Programu współpracy  Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016r. ( projekt Uchwały Nr XII/75/2015).

Konsultacje przeprowadzono w dniach  od 18 listopada 2015r. do dnia 24 listopada 2015r. w formie wyrażenie pisemnej opinii.  Informacja o przedmiocie konsultacji  opublikowana została na stronie internetowej Gminy  www.kleszczewo.pl oraz zamieszczona została na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

Uprawnione podmioty  miały możliwość wyrażenia opinii i przesłanie jej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie , 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4  lub drogą elektroniczną  na adres: urzad@kleszczewo.pl albo dostarczenie bezpośrednio do Urzędu Gminy.

Do poddanego  konsultacjom projektu uchwały nie zgłoszono  żadnych uwag. 

 

                                                                                                                      Wójt

   Bogdan Kemnitz