Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> INFORMACJA Starosty Poznańskiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Poznańskim
2016-01-05 12:23:29

INFORMACJA

Starosty Poznańskiego

w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Poznańskim

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Poznański od 1 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawyo nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Starosta Poznański ustalił 14 punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień. Przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna następujących w punktach według poniższego harmonogramu:

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania

(obowiązuje od dnia 1.01.2016 r.)

Lp.

Adres punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

1.

Urząd Miejski Gminy Stęszew,

ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek ,  piątek            

w godz. od 11.00 do 15.00

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dopiewie,

ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,  piątek,               

w godz. od 11.00 do 15.00

3.

Biblioteka Publiczna

ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina

Poniedziałek, środa, piątek

w godz. od 10.00 do 14.00

wtorek, czwartek               

w godz. od 14.00 do 18.00

4.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wysoka 1, 62- 040 Puszczykowo

Poniedziałek, środa, piątek, wtorek, czwartek               

w godz. od 11.00 do 15.00

5.

Urząd Gminy Czerwonak,

Ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

Poniedziałek, wtorek, środa

w godz. od 11.00 do 15.00

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN (pływalnia),

 Ul. Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy

Czwartek , piątek

w godz. od 14.00 do 18.00

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
(1.07.-31.12.2016)

Poniedziałek, wtorek, środa,  czwartek, piątek:                

w godz. od 13.00 do 17.00

7.

Urząd Gminy Komorniki

Ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Poniedziałek:  12.30 – 16.30

Wtorek:  10.00 – 14.00

Środa:  10.00 – 14.00

Czwartek:  7.15 – 11.15

Piątek:  8.00 -12.00

8.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. W. Bogusławskiego 17, 62-002 Suchy Las

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek,               

w godz. od 11.00 do 15.00

9.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn

Poniedziałek,  wtorek, środa, czwartek, piątek,               

w godz. od 11.00 do 15.00

10.

Biblioteka Miejska w Luboniu

Ul. Żabikowska 42,

62-030 Luboń

Poniedziałek, środa, piątek

w godz. od 14.00 do 18.00

wtorek, czwartek               

w godz. od 10.00 do 14.00

11.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska

Poniedziałek, środa, piątek,               

w godz. od 11.00 do 15.00

Ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina

Wtorek, czwartek:

w godz. od 9.00 do 13.00

12.

Gminny Ośrodek Kultury

Ul. Poznańska 6

63-005 Kleszczewo

Środa, piątek

w godz. od 10.00 do 14.00

poniedziałek, wtorek, czwartek               

w godz. od 14.00 do 18.00

13.

Kino „Wielkopolanin”

Ul. Plac Stanisława Reszki 29

64-320 Buk

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek

w godz. od 10.00 do 14.00

wtorek
w godz. od 13.00 do 17.00

14.

Klub Sołecki

Ul. Szamotulska 7

62-090 Cerekwica, gm. Rokietnica

Poniedziałek od 14.00 do 18.00

wtorek od 11.00 do 15.00

środa od 14.00 do 18.00 czwartek od 11.00 do 15.00 piątek od 9.00 do 13.00

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

·       młodzież do 26. roku życia,

·       osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej ,

·       osoby, które ukończyły 65. lat,

·       osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

·       kombatanci,

·       weterani,

·       zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

·       poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

·       wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

·       pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

·       sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

·    prawa pracy,

·    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

·    prawa cywilnego,

·    spraw karnych,

·    spraw administracyjnych,

·    ubezpieczenia społecznego,

·    spraw rodzinnych,

·    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowałaspraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.