Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> XXI Sesja Rady Gminy
2016-10-26 07:36:52

Przewodniczący Rady Gminy  informuje, że XXI Sesja  Rady Gminy, odbędzie  się dnia  26 października 2016r.  (środa)  o  godz. 16.00   w budynku  Ośrodka Kultury ul. Poznańska  6.

  Porządek posiedzenia sesji:

1.     Otwarcie.

2.     Interpelacje radnych.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad z  poprzedniej Sesji.

4.     Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami w 2017r.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016-2024.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  stawki  dotacji przedmiotowej  do  usług  świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie komunikacji autobusowej.

10.  Podjęcie uchwały udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Tulcach na wykonanie remontu przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu kościoła .

11.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

12.  Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.

13.  Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

14.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

15.  Zapytania i wolne wnioski.

16.  Zakończenie.

 


Zamieszczono: 18-10-2016r.,

Aktualizacja: 26-10-2016r.