Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> XXII Sesja Rady Gminy
2016-11-23 10:27:25

Przewodniczący Rady Gminy  informuje, że XXII Sesja  Rady Gminy, odbędzie  się dnia  30 listopada  2016r.  (środa)  o  godz. 16.00   w budynku  Ośrodka Kultury ul. Poznańska  6.

  Porządek posiedzenia sesji:

 


1.     Otwarcie.

2.     Interpelacje radnych.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad z  poprzedniej Sesji.

4.     Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo na lata 2016-2025.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie i Komornikach. 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działkę położoną w miejscowości Tulce.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kleszczewo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016-2024.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w     miejscowości  Kleszczewo.

14.  Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

15.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

16.  Zapytania i wolne wnioski.

17.  Zakończenie.