Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> XXIII Sesja Rady Gminy - 21 grudnia 2016r.
2016-12-13 14:00:12

Przewodniczący Rady Gminy  informuje, że XXIII Sesja Rady Gminy odbędzie się dnia 21 grudnia 2016r. (środa)  o godz. 16.00 w budynku  Ośrodka Kultury ul. Poznańska  6.

 

 

Porządek posiedzenia sesji:

 

1.      Otwarcie.

2.      Interpelacje radnych.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad z  poprzedniej Sesji.

4.      Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.

5.      Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2017-2029

a)      przedstawienie projektu uchwały,

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,

c)      przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

d)      dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przegłosowanie poprawek,

e)      głosowanie nad projektem uchwały.

6.      Budżet gminy na 2017r.:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

c) odczytanie opinii komisji stałych rady gminy,

d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek  do projektu budżetu,

e) przedstawienie poprawek do budżetu,

f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

g) głosowanie nad projektem uchwały.

7.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r.

9.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za 2016r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie   uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2017r.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem 2016r.

15.  Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

16.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

17.  Zapytania i wolne wnioski.

18.  Zakończenie.