Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Gminne ABC
2016-12-21 06:56:50

SUKCES OPS

Kierownik OPS w Kleszczewie Mirosława Radzimska wraz z współpracownicami: Edytą Kijak oraz Haliną Jeger, zostały docenione przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską za, jak czytamy w liście gratulacyjnym, działalność w zakresie szeroko rozumianego wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych, w szczególności w celu poprawy jakości ich życia oraz funkcjonowania w społeczności lokalnej, dobrze służącą podstawowym ideom nowoczesnej pomocy społecznej. W liście czytamy także: „Zaangażowanie Pań i twórcze podejście do rozwiązywania problemów społecznych zostało dostrzeżone i wysoko ocenione”. Zespół OPS w Kleszczewie otrzymał jedną z pięciu nagród specjalnych. Podczas uroczystości w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie nagrody oraz listy gratulacyjne wręczyła Premier Beata Szydło.

 

„SKARBY LASU”

W lesie tuleckim zainstalowane zostały urządzenia małej architektury służące realizacji programu Ścieżka Przyrodnicza „Skarby Lasu”. W ten sposób realizowany jest przez Gminę w partnerstwie z Nadleśnictwem Babki wniosek mieszkańców Tulec dotyczący „otwarcia lasu” na potrzeby mieszkańców. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprócz środków budżetu gminy zaangażowane zostały również środki z funduszu sołeckiego wsi Tulce. Prace porządkowe wykonali pracownicy Nadleśnictwa, Zakładu Komunalnego, a także mieszkańcy Tulec. Oczyszczono leśną polanę, przygotowano dojścia od strony ul. Poznańskiej oraz Osiedla Kwiatowego w sposób umożliwiający awaryjny wjazd np. wozu strażackiego. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników polany, jak również poprawy estetyki od strony osiedla usunięto zbędne zakrzaczenie. Ustawiono min. 3 wiaty leśne, 6 stelaży eksponujących 12 tablic edukacyjnych. Teren jest oznakowany przy pomocy tabliczek wskaźnikowych i bram zapraszających. Są także elementy gier edukacyjnych, a także 2 zestawy koszy umożliwiające segregację odpadów. Sposób korzystania z tego miejsca został określony w regulaminie – regulamin dla użytkowników nie przewiduje możliwości rozpalania ognisk. Prace nad urządzeniem ścieżki przyrodniczej będą kontynuowane – sugestie mile widziane. Ścieżka Przyrodnicza „Skarby Lasu” ma szansę stać się sporą atrakcją dla mieszkańców Tulec i nie tylko.

 

NOWE OŚWIETLENIE

Mieszkańcy kilku zasiedlanych ulic w Gowarzewie korzystają już z 56 latarni ulicznych wyposażonych w oprawy LED, które zapalają się od 14 listopada na ulicach Lawendowej, Waniliowej, Szałwiowej, Szafranowej, Miętowej, Brzozowej, a także części ulicy Trzeckiej.Warto podkreślić, że wykonawca, którym była firma ITINET Robert Wojniusz Ryszard Wojniusz s.c. z Zielonej Góry, wykonała zadanie sporo przed terminem, który był wyznaczony, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem, na dzień 7 stycznia 2017 roku.

Dobiega końca procedura zmierzająca do wyłonienia wykonawcy kolejnych inwestycji oświetleniowych. W większości kluczem do ich wyboru, podobnie jak to miało miejsce w przypadku inwestycji w Gowarzewie były decyzje mieszkańców poszczególnych miejscowości o zaangażowaniu środków z budżetu sołeckiego, w części są to uzupełnienia wcześniej wykonanych inwestycji.

Wkrótce zrealizowanych zostanie 7 zadań w miejscowościach: Kleszczewo (ulice: Owocowa, Poprzeczna, Morelowa, Brzoskwiniowa, Wiśniowa), Tulce (ul. Radosna), Zimin, Nagradowice i Szewce (Tulecka, Orzechowa, Topolowa). W tym przypadku efektem będzie zamontowanie 74 opraw, dla osiągnięcia tego celu zostanie min. ułożonych 3187m linii energetycznych. Wkrótce rozpoczną się przygotowania do kolejnych inwestycji oświetleniowych.

 

REMONTY BUDYNKÓW

KOMUNALNYCH

Trwają prace termomodernizacyjne przy budynku komunalnym przy ul. Rabowickiej 1 w Gowarzewie. Sąsiadujący ze strażnicą OSP budynek wynajmowany jest jako lokal użytkowy – placówka handlowa. Naprawę pokrycia dachu wykonano również w przypadku budynku mieszczącego lokal użytkowy na ul. Średzkiej 4 w Tulcach. Wkrótce przeprowadzona zostanie wymiana dachu „Domu nad Stawem” w Tulcach na ul. Poznańskiej 21. W przygotowaniu jest również kapitalny remont strażnicy OSP w Komornikach – w tym przypadku Gmina chciałaby skorzystać ze środków unijnych. W przypadku obiektów gminnych wykorzystywanych na cele komercyjne Gmina nie może uzyskać dofinansowania ze środków UE – niestety ograniczenia dotyczą także strażnic OSP. W ramach programu LEADER+, za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Trakt Piastów” Gmina stara się o środki na remont wraz z przebudową sali widowiskowej świetlicy w Śródce – wniosek ma za sobą pierwszy etap weryfikacji, ocena jest pozytywna. Najważniejsze zadania w tym zakresie są jeszcze przed nami. Gotowe są projekty termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Kleszczewie, Szkoły Podstawowej w Ziminie oraz świetlicy w Poklatkach – o dotacje zamierzamy zabiegać w tym przypadku w programie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanym przy udziale Stowarzyszenia „Metropolia Poznań”. W ramach tego programu zamierzamy starać się również o środki na kapitalny remont i rozbudowę bazy Zakładu Komunalnego.

 

WSPÓLNY ZAKUP ENERGII

W sali sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, 10 XI br. miało miejsce podpisanie grupowej umowy na zakup energii. Zwycięzcą przetargu zorganizowanego przez Miasto Poznań dla 62 podmiotów jest ENEA. Wśród 14 gmin Metropolii Poznań jest także Gmina Kleszczewo.

 

WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA

NIEPEŁNO­SPRAWNYCH

Gmina Kleszczewo, podobnie jak w latach poprzednich, wzięła udział w konkursie Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych. Pomysł został zgłoszony w tym roku wyjątkowo nie przez OPS a przez Urząd Gminy. Zaproponowaliśmy ciekawe rozwiązanie ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji o najważniejszych obiektach na terenie gminy z wykorzystaniem kodów QR. Odczytanie za pomocą smartfonu kodu QR umieszczonego na obiekcie zabytkowym, kulturalnym, sportowym itp. umożliwi uzyskanie dotyczących go informacji z wykorzystaniem języka migowego i głosu. Niestety w głosowaniu internetowym nie udało się uzyskać liczby głosów dającej miejsce premiowane nagrodą finansową, przy pomocy której zamierzaliśmy wprowadzić projekt w życie – zwyciężyły duże miasta, tym niemniej zamierzenie zostanie wdrożone prawdopodobnie w przyszłym roku. System informacji o gminie za pomocą kodów QR to cenne narzędzie dla osób przebywających na terenie gminy. Partnerami Urzędu Gminy zgłoszonymi do współdziałania w realizacji projektu były min. OPS w Kleszczewie, a także LGD „Trakt Piastów”. Organizator konkursu – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, uhonorował 10 uczestników konkursu, w tym naszą Gminę, podczas Gali w sali Starej Biblioteki w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrów Wlkp. jest zwycięzcą tegorocznego konkursu. Wyróżnienia wręczała Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, ze strony Urzędu Gminy udział w uroczystości wzięła Karolina Miarka, jako koordynator projektu oraz Wójt Gminy.

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w bieżącym sezonie zimowym wykonywane są przez ich zarządców, zgodnie z zasadą obowiązującą od lat. Oznacza to, że decyzje odnośnie standardów utrzymania, w tym kierowania odpowiedniego sprzętu na drogi zapadają w większości poza gminą, co niekoniecznie było dotąd oczywiste dla wszystkich naszych mieszkańców. Informacja odnośnie odpowiedzialności za utrzymanie poszczególnych odcinków dróg z uwzględnieniem standardów utrzymania została przygotowana w formie wkładki do obecnego wydania „S”. Uwagi odnośnie stanu zimowego utrzymania dróg można kierować bezpośrednio do poszczególnych zarządców, a także do Urzędu Gminy, który w uzasadnionych przypadkach podejmuje interwencję odnośnie stanu dróg. Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmie się w sezonie 2016/2017 Zakład Drogowo – Transportowy Sławomir Begier z Nekli oraz Zakład Komunalny w Kleszczewie.