Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> XXVI Sesja Rady Gminy Kleszczewo - 22 lutego 2017r.
2017-02-14 12:37:09

22 lutego 2017r. o godz. 16.00   w budynku   Ośrodka Kultury  w Kleszczewie ul. Poznańska  6 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Kleszczewo.

 

Porządek posiedzenia sesji:

 

1.      Otwarcie.

2.      Interpelacje radnych.

3.      Przyjęcie protokołu  z  obrad  z poprzedniej Sesji.

4.      Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.

5.      Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji oraz przedstawienie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kleszczewo.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji  dla Gminy Kleszczewo.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  Kleszczewie.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia  kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez  Gminę Kleszczewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,  ustalenia liczby punktów za  każde z tych kryteriów oraz dokumentów  niezbędnych do ich potwierdzenia.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo”.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2017r.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017-2029.

17.  Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

18.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

19.  Zapytania i wolne wnioski.

20.  Zakończenie.