Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Zmiany w oświacie w Gminie Kleszczewo
2017-03-01 11:45:09

Dnia 22 lutego 2017r. na XXV sesji Rada Gminy Kleszczewo  podjęła Uchwałę Nr XXV/185/2017 w sprawie przyjęcia projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Kleszczewo.

W związku ze zmianami w przepisach prawa regulujących sprawy oświaty docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną.  

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów  i  nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum.

Podjęta uchwała nie wprowadza w funkcjonowaniu szkół na terenie Gminy Kleszczewo istotnych zmian,  w szczególności w zakresie  lokalizacji  szkół bowiem :

1.      Szkoła Podstawowa  w Kleszczewie  o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI  z siedzibą w Kleszczewie ul. Poznańska 2  staje się z dniem 01 września 2017r.  ośmioletnią  szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej I-VIII.

2.      Gimnazjum w Kleszczewie z siedzibą w Kleszczewie ul. Poznańska  2 włącza się do  ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Kleszczewie ul. Poznańska 2.

3.      Szkoła Podstawowa  w Tulcach  o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI  z siedzibą w Tulcach ul. Poznańska 1 staje się z dniem 01 września 2017r.  ośmioletnią  szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej I-VIII.

4.      Gimnazjum w Tulcach z siedzibą w Tulcach ul. Poznańska 1 włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Tulcach ul. Poznańska 1.

W szkołach podstawowych w Kleszczewie i Tulcach  funkcjonować będą klasy gimnazjalne  ( II i III) – stan taki będzie trwał do 31 sierpnia 2019r. kiedy to ostatni rocznik gimnazjalistów opuści mury szkół.

5.      Szkoła Podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi z ustalonym obwodem szkolnym, o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI  staje się  ośmioletnią szkołą podstawową  o strukturze organizacyjnej  obejmującej klasy I-VIII.

Granice obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo nie ulegają zmianie.

Podjęta przez Radę Gminy Kleszczewo  uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych.

 Opinia Kuratora Oświaty będzie wiążąca do podjęcia ostatecznej uchwały w powyższej sprawie, którą Rada Gminy musi podjąć do 31 marca 2017r.

 

W załączeniu Uchwała Nr XXV/185/2017 - pobierz