Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” – ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie
2017-04-05 08:20:58

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

 

1. Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej:

  wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie LGD "Trakt Piastów" w terminie od 10.04.2017r. do 24.04.2017r. w godzinach pracy Biura LGD, od 07.00 do 15.00.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 3 800 000 zł.

Podmioty uprawnione i wysokość refundacji:

- jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%,

- organizacje pozarządowe maksymalnie – 90%,

- pozostali beneficjenci maksymalnie – 50%.

 2. Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej:

wnioski wraz z załącznikami, w zakresie Przedsięwzięcia 1.2.2. Rozwijanie działalności gospodarczej można składać w siedzibie LGD "Trakt Piastów" w terminie od 03.04.2017r. do 18.04.2017r., w godzinach pracy Biura LGD, od 07.00 do 15.00.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 3 000 000 zł.

Podmioty uprawnione i wysokość refundacji:

Wsparcie polega na refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych maksymalnie 50%, lecz nie więcej niż 300 tys. zł.

Limit pomocy na jednego beneficjenta w całym okresie realizacji PROW wynosi 300 tys.

3. Przedsięwzięcie 1.3.1 "Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi":

Wnioski można składać w dniach od 03.04.2017r.  do 18.04.2017r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 400.000 zł.

W związku z ww. naborami wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów" zaprasza potencjalnych Beneficjentów na bezpłatne spotkania informacyjne/szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Zakres i terminy szkoleń:

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, ewentualnych zmianach kryteriów wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków:

Przedsięwzięcie 1.2.2. Rozwijanie działalności gospodarczej
29 marca 2017 r., godz. 10:00, Dom Kultury w Łubowie.

Przedsięwzięcie 1.3.1. Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi
29 marca 2017 r., godz. 10:00, Dom Kultury w Łubowie.

Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru
30 marca 2017 r., godz. 9:00, Biuro LGD, Łubowo 1.

Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową na adres:

 biuro@lgdtraktpiastow.pl

 a.nowak@lgdtraktpiastow.pl

 

Więcej informacji: www.lgdtraktpiastow.pl

 Aktualizacja informacji z dnia 21.03.2017r.