Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo
2017-03-24 07:36:57

Kleszczewo, dnia 09.03.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Konsultacje społeczne projektu

„Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”

 

Wójt Gminy Kleszczewo, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Kleszczewo, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 17 marca – 18 kwietnia 2017 r. Składanie uwag do Programu Rewitalizacji będzie możliwe w terminie od 17 marca do 18 kwietnia 2017 r. Formami konsultacji będą:

1.     Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiony projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Komornikach, Komorniki 35, 63-004 Tulce

2.     Zbieranie uwag ustnych  - uwagi można składać w okresie od dnia 17 marca do                18 kwietnia  2017 r. w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo, w godzinach pracy Urzędu,

3.     Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Gminy Kleszczewo w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Formularz konsultacyjny wraz z projektem „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo” są dostępne jako załączniki do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1.     drogą elektroniczną na adres: k.miarka@kleszczewo.pl

2.     drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo,

3.     bezpośrednio do UrzęduGminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 

Komplet dokumentów dotyczących prowadzonych konsultacji społecznych jest dostępny:

1.     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczewo: www.bip.kleszczewo.pl/,

2.     w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.
Do pobrania: Obwieszczenie, Program, Załącznik graficzny, Formularz konsultacyjny, Projekt uchwały

 Aktulizacja informacji z dnia 09.03.2017r.