Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Nowe stawki za wodę i ścieki od 1 kwietnia 2017r.
2017-03-29 12:52:42

Zakład Komunalny w Kleszczewie uprzejmie informuje, że na podstawie  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 139)  zgodnie z  taryfą zatwierdzoną przez Radę Gminy w Kleszczewie z dniem 1 kwietnia 2017r. wysokość opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki wynosić będzie:

- za 1m3 pobranej wody 4,70 zł netto + 8% podatek VAT

- stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w wysokości 6,00 zł netto + 8% podatek VAT na odbiorcę miesięcznie

- za 1m3 odprowadzonych ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych 6,80 zł netto + 8% podatek VAT

- za 1m³ odprowadzonych ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych przez dostawcę ścieków ponoszącego koszty energii elektrycznej zużywanej w przepompowniach domowych w wysokości 6,77 zł netto + 8% podatek VAT

- opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 7,00 zł netto +8% podatek VAT na odbiorcę miesięcznie

- opłata za zrzut ścieków dostarczonych wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków w wysokości 9,00 zł netto za 1m³ + 8% podatek VAT.