Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Sesja Rady Gminy Kleszczewo - 31 maja 2017r.
2017-05-17 13:20:57

Przewodniczący Rady Gminy  informuje, że Sesja Rady Gminy odbędzie się dnia 31 maja 2017r. o godz. 16.00   w budynku   Ośrodka Kultury  w Kleszczewie – ul. Poznańska  6.

 

Porządek posiedzenia sesji:

1.      Otwarcie.

2.      Interpelacje radnych.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad z  XXIX i XXX.

4.      Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXIX i XXX Sesji.

5.      Absolutorium dla Wójta Gminy za 2016r.

1)      rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.,

2)      rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016r.,

3)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  o sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

4)      dyskusja,

5)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy za 2016r. ,

6)      przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

7)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  o wniosku Komisji Rewizyjnej,

8)      dyskusja,

9)      podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2016r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kleszczewo.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kleszczewo.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” należących do Gminy Kleszczewo.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia opłat za korzystanie z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” należących do Gminy Kleszczewo.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego w Kleszczewie należącego do Gminy Kleszczewo oraz cennika opłat za korzystanie z jego infrastruktury.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Tulcach na wykonanie renowacji murów obwodowych kościoła.

12.  Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

13.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

14.  Zapytania i wolne wnioski.

15.  Zakończenie.