Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Sesja Rady Gminy Kleszczewo - 28 czerwca 2017r.
2017-06-22 12:21:43

 

Przewodniczący Rady Gminy  informuje, że Sesja Rady Gminy odbędzie się dnia 28 czerwca 2017r. (środa) o godz. 16.00   w budynku   Ośrodka Kultury  w Kleszczewie – ul. Poznańska  6.

 

Porządek posiedzenia sesji:

 

1.      Otwarcie.

2.      Interpelacje radnych.

3.      Przyjęcie protokołu  z  obrad  z poprzedniej Sesji.

4.      Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień  z  podatku od  nieruchomości  na  terenie  gminy Kleszczewo w ramach pomocy de minimis.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2017r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami   dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad  dziećmi do  lat 3.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wykazu składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny do spółki – Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Kleszczewie.

10.  Podjęcie  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny położone w obrębie Tulce.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżowniki.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie     nadania nazwy ulicy w miejscowości Komorniki.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Komorniki.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości  położonej w miejscowości Gowarzewo.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2017r.

18.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017-2029.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kórnik zadania publicznego  w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gowarzewo.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2017r.

22.  Sprawozdanie z działalności szkół w roku szkolnym 2016/2017.

23.  Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

24.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

25.  Zapytania i wolne wnioski.

26.  Zakończenie.

 

Przewodniczący  Rady  Gminy

 

                                                                                                 Henryk Lesiński