Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Sesja Rady Gminy
2017-09-25 13:34:01

Sesja Rady Gminy odbędzie się dnia 28 września 2017r. (czwartek)  o godz. 16.00   w budynku  Ośrodka Kultury  w Kleszczewie – ul. Poznańska  6

 

 

 

Porządek posiedzenia sesji:

1.     Otwarcie.

2.     Interpelacje radnych.

3.     Przyjęcie protokołu  z  obrad  z poprzedniej Sesji.

4.     Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kleszczewo oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazanie organów  do tego uprawnionych.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których  właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego środkami komunikacji gminnej.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ulg i zwolnień  w opłatach za przejazdy środkami komunikacji gminnej.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie  sposobu ustalania w gminnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów  o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia  przepisów  porządkowych  w komunikacji gminnej.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2017r.

12.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017-2040.

13. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo w zakresie usług edukacyjnych

14.  Realizacja Programu 500+ oraz działalność świetlic środowiskowych w okresie wakacji – informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

15.  Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

16.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

17.  Zapytania i wolne wnioski.

18.  Zakończenie.