Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów" ogłasza nabór na stanowisko
2017-11-27 08:41:58

Specjalista do spraw koordynacji projektów

Forma zatrudnienia – umowa o pracę (cały etat)

Miejsce pracy – siedziba i biuro LGD – Łubowo 1

Wymagania konieczne

*         Wykształcenie wyższe

*         Znajomość programów operacyjnych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem PROW, w tym RLKS.

*         Doświadczenie w pracy biurowej (min. 3 lata).

*         Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym.

*         Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych
 (w szczególności MS Office) oraz Internetu.

*         Prawo jazdy kat. B.

*         Doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klientów.

Wymagania pożądane

*         Doświadczenie praktyczne w zakresie tworzenia i zarządzania projektami
z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym UE
(min. 3 lata).

*         Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;

*         Doświadczenie w realizacji projektów.

Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za skuteczną realizację Planu działania określonego w LSR. Szczegółowy zakres obowiązków:

1) Realizowanie krajowych i międzynarodowych projektów współpracy Stowarzyszenia,

2) Bieżąca weryfikacja stanu osiąganych wskaźników realizacji LSR,

2) Prowadzenie naborów wniosków w ramach konkursów na realizację LSR,

3) Weryfikacja wniosków w ramach operacji grantowych,

4) Merytoryczna i techniczna obsługa szkoleń i spotkań organizowanych przez LGD,

5) Inne zadania określone w Regulaminie biura i zlecone przez Dyrektora biura.

Kryteria dyskwalifikujące

Członkostwo w Radzie LGD.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć

Życiorys (CV);

List motywacyjny;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez LGD „Trakt Piastów” zgodnie z z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć elektronicznie na adres: biuro@lgdtraktpiastow.pl w terminie do 29.11.2017 do 13.12.2017 r.

Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.

Procedura wyboru pracownika

Procedurę wyboru określa Regulamin biura dostępny na stronie www.lgdtraktpiastow.pl