Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Sesja Rady Gminy - 29 listopad 2017 r., godz. 16:00
2017-11-29 07:22:42

Przewodniczący Rady Gminy  zaprasza na  Sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 29 listopada 2017r. (środa)  o godz. 16.00   w budynku   Ośrodka Kultury  w Kleszczewie – ul. Poznańska  6.

Porządek posiedzenia sesji:

 

1.    Otwarcie.

2.    Interpelacje radnych.

3.    Przyjęcie protokołu  z  obrad  z poprzedniej Sesji.

4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018r.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kleszczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kleszczewie.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tulcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tulcach.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

10.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ulg i zezwoleń w opłatach za przejazdy środkami komunikacji gminnej.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie transportu publicznego dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych lub klas gimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczewo.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Poznańskiego  zadania   zarządzania  niektórymi odcinkami dróg powiatowych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo działki nr 458/26 położonej w miejscowości Szewce.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2017r.

18.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017-2040.

19.  Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

20.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

21.  Zapytania i wolne wnioski.

22.  Zakończenie.