Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 31.I, godz. 16:00
2018-01-29 14:59:05

Przewodniczący Rady Gminy  zaprasza na  Sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 31 stycznia  2018r. (środa) o godz. 16.00   w budynku   Ośrodka Kultury  w Kleszczewie – ul. Poznańska  6.

Porządek posiedzenia sesji:

1.     Otwarcie.

2.     Interpelacje radnych.

3.     Przyjęcie protokołu  z  obrad  z poprzedniej Sesji.

4.     Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kleszczewie  oraz warunków jego funkcjonowania w Gminie Kleszczewo.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kleszczewo.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości  położonej w  miejscowości Nagradowice.

9.     Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2018-2022.

10.  Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Tulce.

11. Podjęcie uchwały w sprawie  współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Gowarzewo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Tanibórz do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

16.  Przedstawienie informacji nt. zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy.

17.  Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.

18.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

19.  Zapytania i wolne wnioski.

20.  Zakończenie.

 

Przewodniczący  Rady  Gminy

 

                                                                                                              Henryk Lesiński