Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Postępowanie w sprawie budowy tuczarni w Gowarzewie
2018-05-19 10:55:02

We wrześniu 2017 r. wnioskodawca wszczął w Urzędzie Gminy Kleszczewo postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa tuczarni w miejscowości Gowarzewo. Toczone zgodnie z przepisami prawa postępowanie, w ramach którego wszystkie upoważnione do tego organy (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) złożyły swoje opinie o braku obowiązku sporządzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko, a uczestniczące w nim strony, którym umożliwiono wypowiedzenie się, nie wniosły wątpliwości ani środków zaskarżenia, zakończyło się decyzją środowiskową wydaną 13 marcu bieżącego roku. O wydanej decyzji środowiskowej poinformowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczewo, poprzez informacje w gablotach sołectw Gowarzewo i Szewce, a także na ekoportalu, gdzie informacje dotyczące przedsięwzięcia zamieszczane były począwszy od złożenia wniosku przez inwestora - link do strony zamieszczony jest w zakładce "Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku" na stronie BIP Gminy Kleszczewo.

Zakończone w marcu br. w zgodzie z obowiązującymi wymogami prawa postępowanie  dotyczące zamiaru realizacji inwestycji,  wzbudziło w ostatnich dniach niezadowolenie dużej grupy mieszkańców. Przychylając się do pisemnej prośby mieszkańców Gminy, Wójt Gminy zdecydował się podjąć mediacje w kierunku polubownego rozwiązania problemu. Według posiadanej informacji  dotąd wnioskodawca nie zwrócił się do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę, a postępowanie mediacyjne jest na początkowym swym etapie.